מי הם האמורים?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מי הם האמורים?

הישראלים ייאלצו להתנגש בהם אם ירצו לפרוץ לכנען ממזרח

מאת סופר מיוחד

מי הם האמורים?

שיר הניצחון האמורי

בואו חשבון

תבנה ותכונן עיר סיחון.

כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחון.

אכלה ער מואב

בעלי במות ארנון.

אוי לך מואב

אבדת עם כמוש.

נתן בניו פליטים

לבנותיו בשבית

למלך אמורי סיחון.

 

מראשיתם היו האמורים שבט שמי; הם התייחסו על הענף המערבי של משפחת-העמים השמית (השם אמוררו היא מילה אכדית בהוראת "אנשי המערב"). אולם תוך כדי מסעותיהם וכיבושיהם המרובים, קלטו לתוכם חורים, חתים ועמים לא-שמיים אחרים במספר רב, שישבו באזורים אשר נכבשו להם.

 

הארץ

מולדתם הקדומה של האמורים היא הארץ שבין מעלה עמק הפרת והחדקל לבין הפינה הצפון-מזרחית של הים הגדול (אשר השומרים והאכאדים כינו אותו בשם "ים אמוררו"). המלך האכאדי הגדול, סרגון, כבש את השטח הזה לפני כ- 1200 שנה ועשהו חלק ממלכתו הגדולה.

 

חמש מאות שנה לאחר-מכן עברו האמורים, בהנהגת ממלכת מארי, לתפקיד פעיל יותר, והם נטלו חלק רב בכיבוש אור ובחורבנה.

 

כתוצאה מניצחון זה הוקמו כמה ממלכות אמוריות קטנות, ובכלל זה השושלת הבבלית אשר חמורבי הגדול היה אחד מבניה.

 

עם כיבוש בבל בידי הקאסים, נעלמים האמורים מעל הבמה המדינית למשך זמן-מה.

 

מופיעים שוב בכנען

לאחר כ- 150 שנה הם מופיעים שוב, אולם הפעם במקום אחר לחלוטין: בכנען הצפונית. שם הם יושבים במיוחד באזור הר הלבנוני; אולם הם משתלטים על כל השטח מחוף הים במערב ועד למדבר הגדול שבמזרח.

 

ממלכת אמורית חדשה זו מלאה שני תפקידים מדיניים. מבחינה צבאית, היא קיימה את שווי משקל הכוחות בין הצפון (החתים) ובין הדרום (המצרים). מבחינה כלכלית-מסחרית, היא היוותה את החוליה העיקרית בין מצרים ובין ממלכות ארם-נהריים - ובמיוחד אשור ובבל.

 

שיתוף-הפעולה בין האמורים והחתים

בעזרת האמורים הדפו החתים את התקפותיהם התכופות של המצרים, אשר ביקשו להבקיע לעצמם דרך אל הפרת ועל-ידי כך לכבוש את השטחים שהיו בעבר מולדתם העתיקה. בקדש לחמו החתים והאמורים כתף לכתף בהגינם על עיר-הבירה האמורית בפני הסתערותם של המצרים. זמן קצר לאחר אותו הקרב, שכתוצאה ממנו נסוגו המצרים, ערך בנטישינה - השליט החורי של הממלכה האמורית - מסע-כיבוש בכיוון דרומה, וכבש שטחים נרחבים בגליל ובבשן.

 

ממלכה אמורית חדשה נוסדה בבשן, היום שולט בה המלך עוג, מגזע-הענקים המקומי.

 

פולשים לעבר-הירדן

התפשטות האמורים הגיעה לשיא חדש כאשר, לאחרונה, פלש סיחון אל תוך הגלעד, נישל את המואבים מעריהם שבחבל-ארץ זה, ופנה להקים מדינה אמורית בין היבוק הארנון.

 

מאחר שלא עלה בידנו לחדור לארץ כנען מן הדרום, בוודאי נצטרך בהכרח להגיע לכנען מן המזרח, ובמקרה זה לא תהיה דרך להימנע מן ההתנגשות באמורים.

 

ערש ברזל

חשבון (מאת סופרנו המיוחד)

 

ערש עשוי... מברזל ציווה עוג מלך הבשן להתקין בארמונו החדש - על כך מוסר עד ראיה שהגיע הנה מעשתרות.

 

מתכת יקרה וקשה זו, הברזל, לא שימשה עד עתה אלא לתעשיית נשק בידי החתים. עד כה לא נודעו בכנען - ואין צורך לומר במצרים - כלי-בית גדולים עשויים ברזל.

 

לפי השמועה מתכוונים מלכי האמורי לעשות גם שערי ברזל בחומות הערים המבוצרות שבעבר הירדן, ועל ידי כך למנוע אחת ולתמיד מצד כל אויב שהוא את האפשרות לפרוץ את השערים ולחדור אל תוך הערים.