יהושע קרא - הנוער נענה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יהושע קרא - הנוער נענה

אלפי צעירים יצאו לעבודת בירוא היערות בהרים

שכם (מאת שליחנו המיוחד)

יהושע קרא - הנוער נענה

בפיקוחם של זקני שבט אפרים יצאו עשרת אלפים בני נוער מגיל שמונה-עשרה עד עשרים לעבודת בירוא היערות העבותים שבהרים.

 

יערות עד אלה הן אחת הסיבות לכך שכל האזור הנרחב הזה שבין הרי ירושלים ועמק יזרעאל לא היה מיושב בצפיפות. האדמה היא טובה מאוד ותהיה טובה לגידולי כרמים לרוב.

 

רק שבוע ימים עבר מאז פורסמה קריאתו של יהושע בן-נון לנוער לצאת למלאכת בירוא העצים, ורבבה שלמה התייצבה בשערי שכם.

 

שבטי אפרים ומנשה הם כידוע הגדולים מכל שבטי ישראל. תחילה חשבו להתפשט על שטחים אחרים, ובעיקר על השטחים שנועדו לבנימין ויהודה, וקיוו שימצאו לכך את עזרתו של יהושע שהוא משבטם, אולם פקודתו של יהושע הייתה חזקה עליהם: כבר נתחלקה הארץ בין כל השבטים ואין שבט רשאי להשיג את גבולם של אחרים. "הנה ההר הגדול הזה והנה היער, צאו ובראתם אותו לכם והיה לכם לנחלה." סיים יהושע את דבריו באסיפה האחרונה באזני הנוער של שבט אפרים.

 

מלאכת הבירוא נעשית בעזרת גרזני ברזל מארץ החתים. צעירי אפרים מתחרים ביניהם על כמות העצים אשר יברא כל אחד מהם במשך היום.

 

ניתנה פקודה חמורה שלא להשחית עצי פרי ולא לשרוף את העצים הכרותים, הם ישמשו לבניין בתים.