התחיל מיפוי הארץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

התחיל מיפוי הארץ

התחיל מיפוי הארץ

לוויים יודעי-ספר ומלאכת-הרישום ניגשו עתה בגלגל למיפוי הארץ, תאור הגבולות וסימון נחלות השבטים.

 

החלוקה הכללית של הארץ בין השבטים נעשתה כידוע בשנה הראשונה לאחר הכניסה לארץ. אולם אז עדיין לא הייתה בידי יהושע מפה מפורטת על כל הערים.

 

לפי שעה לא התנחלו אלא חמישה שבטים: ראובן וגד בעבר הירדן המזרחי. יהודה ואפרים בעבר הירדן המערבי במרכזה של הארץ ומנשה, חציו במזרח וחציו במערב. ברגע זה מסייע שבט יהודה בידי שבט שמעון לכבוש את נחלתו בדרום ובנגב. שבט דן נתקל בפלשתים היושבים בשפלה ואינו יכול להתקדם בנחלתו.

 

השבטים הצפוניים עדין פזורים ללא נחלה. יש אומרים שיהושע יפנה עתה לחזית הצפון.

 

ארבעה לוויים ועמם נציגי כל השבטים רכונים על גבי שולחנות גדולים ומתארים בחרטים את הנחלות על גבי עורות פרושים, בסמנם כל עיר ועיר ואת קווי הגבולות.

 

הלוויים דואגים לסימון עריהם בכל שבט ושבט.