ניצחון יהושע עורר חרדה בעזה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ניצחון יהושע עורר חרדה בעזה

ניצחון יהושע עורר חרדה בעזה

עזה. סרני פלשתים התאספו הערב לישיבה סודית דחופה בהגיע הידיעה על ניצחון יהושע על חמשת מלכי כנען.

 

אף על פי שלדברי המומחים הצבאיים של פלשתים נתאפשר ניצחונו של יהושע על ידי בגידתה של העיר גבעון והצטרפותה לבני ישראל, כי גבעון נמצאת בטבור האזור והשלטון בה הוא השלטון על הדרכים בין מזרח ומערב, בין צפון ודרום, אין מזלזלים בעזה בכשרונו הצבאי של יהושע ובכוחו של צבא צעיר מלא התלהבות.

 

אמנם בהתנגשויות הקלות שהיו בין הפלשתים ובין שבט דן המנסה לרדת לשפלה, הייתה יד הפלשתים על העליונה, אולם חוששים מפני מסע יהושע מערבה.

 

כל חרשי הפלשתים גויסו למלאכת רכב ברזל אשר יוכפל.

 

רק עיתון אחד בעזה כתב שלדעתו אין סכנה צפויה לארץ הפלשתים, כל עוד לא נכבש החלק הצפוני של הארץ. גם ירושלים טרם נכבשה, והיא מבוצרת יפה ויושבת ממש בטבור הארץ.

 

נודע שההחלטה החשובה ביותר שנתקבלה בישיבת הסרנים היא לכרות ברית שלום לאי-התקפה עם רעמסס השלישי, כדי לרכז את כל הכוחות נגד בני ישראל המתפשטים.