והשם השביעי – לדור ודור
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

והשם השביעי – לדור ודור

והשם השביעי – לדור ודור

באסיפת העם הגדולה בין ההרים עיבל וגריזים הכריז יהושע שמעתה תקרא הארץ כולה ארץ ישראל.

 

עד כה נהגו לקרוא לה בשמות שונים בתקופות שונות. השם הקדום ביותר הוא ארץ האמורי, אשר פירושו בבבלית הוא ארץ המערב. בבל נהגו גם לקרוא לה עבר-הנהר, כלומר הארץ שבין הנהר פרת למצרים. השם השלישי: רתינו, הוא שהיה נהוג זמן רב במצרים על שם "רוזנים" כלומר שליטים. מאז פלישת החורים והחתים מן הצפון השתמשו בכתבות מצריות בשם חארו. בין תושבי הארץ עצמה נהוג היה עד היום השם כנען. בשם זה היא נודעה גם בעולם המסחר הבינלאומי, על שם הסוחרים הרבים הבאים ממנה. השם כנען אומר גם שהארץ הזאת כנועה היא ולא עצמאית.

 

בשנים האחרונות החלו לדבר על הארץ כארץ פלשת, כי הפלשתים אשר פלשו בדור האחרון נתגלו כפולשים צבאיים חזקים מאוד ובמצרים מתנבאים להשתלטותם על כל כנען.

 

ועתה הוכרז על השם השביעי: ארץ ישראל.