נכבשו חברון ודביר
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נכבשו חברון ודביר

נכבשו חברון ודביר

בעוד הוהם מלך חברון נלחם עם מיטב חייליו ליד גבעון הנחיתו שבטי יהודה ושמעון מכת-הפתעה לכל האזור דרומית לירושלים, בכבשם בסערה את חברון היא קריית ארבע ואת דביר היא קריית ספר.

 

כשהמחנה הישראלי הראשי עלה מן הגלגל מערבה אל עבר גבעון, פרשו חיילי שבטי יהודה ושמעון דרומה ועלו בשבילים צדדיים לעבר הרי חברון, כשהם מובלים על ידי תושבי האזור, מצאצאי העברים הקדומים מייסדי חברון שנדחו מן העיר ושועבדו.

 

שלושת הרבעים של חברון נפלו ללא קרב ורק העופל, הוא החלק הרביעי של העיר, התגונן זמן מה. ששי אחימן ותלמי שליטי העיר מבני הענק הוכו ונפלו בקרב.

 

 

העיר דביר היא קריית-ספר נכבשה ללא קרבות

דביר היא כידוע בעיקר עיר קדושה לכנענים: מקדש עשתורת גדול עומד בה וליד המקדש בית ספר גדול לכוהני עשתורת. בעיר זו מרכז כתיבת ספרים, ועשיית חותמות וקמיעות וכדומה.

 

הכוחות הכובשים התחלקו לשניים. חברון נכבשה על ידי שר האלף כלב (הוא נכדו של כלב בן יפונה) ודביר על ידי שר המאה עתניאל בן קנז, הצעיר שבמפקדי ישראל.

 

"פני יהושע"

 

 

חיילים משבט אפרים החוזרים מן המערכה נשבעים שבקרב הארוך ליד גבעון הם ראו כל הזמן את השמש כאילו זה משה מביט עליהם. כך קרנו ואורו פניו במלחמות בעבר-הירדן. רבים עוד החיילים אשר השתתפו לפני חמש שנים במלחמה נגד סיחון מלך חשבון ועוג מלך הבשן.

 

עם שקיעת השמש, כשהצבא רדף אחרי הכנענים המובסים בעמק אילון נגלה עליהם הירח המלא בזוהר נפלא. נשבעים החיילים שאת פני יהושע הם ראו בירח.