חמשת המלכים נמצאו!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חמשת המלכים נמצאו!

ברגע האחרון

חמשת המלכים נמצאו!

חמשת מלכי כנען אדוני-צדק מלך ירושלים, הוהם מלך חברון, פראם מלך ירמות, יפיע מלך לכיש ודביר מלך עגלון נמצאו על ידי קבוצת חיילים משבט דן במערה מאחורי העיר מקדה.

 

למראה החיילים העברים בכניסה למערה פרצו צעקות חרדה מפי המלכים: הם השליכו את נשקם ונפלו על פניהם. שר המאה עוזיאל בן נחשון פקד לכבלם ולהשאירם במערה, לאחר שבדק אם אין מוצא שני ממנה. הוא חשש להובילם בשעות הלילה לגבעון, פן יתקלו בדרך בחיילים כנענים מסתתרים והמלכים יצליחו להימלט בשטח הידוע להם יפה. רץ מיוחד הגיע לגבעון ומסר את הידיעה ליהושע. יהושע פקד לסתום את פי המערה באבנים גדולות עד הבוקר. בבוקר יוצא משפטם.