ואלה הסודות של ניצחונות ישראל...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ואלה הסודות של ניצחונות ישראל...

ראיון מיוחד עם יהושע בן נון

ואלה הסודות של ניצחונות ישראל...

באוהל צבא פשוט עשוי יריעות מעורות עזים שחורות קבל אותי יהושע בן נון לראיון מיוחד בשביל דברי הימים.

 

למרות גילו (בן שישים ושבע הוא כיום) נראה המצביא צעיר ורענן.

 

על שני שולחנות (בעצם שתי אבני גזית גדולות) פרושות מפות. בשעת אחת ההפסקות שבשיחה הצלחתי להציץ בהן. האחת הכילה את כתיבת ארץ הדרום על כל מבצריה ודרכיה. הבחנתי בה שני חצים האחד מחברון והשני מעמק איילון המופנים לכישה. הותר לי לציין את הדבר כי יתכן שעד שדברים אלה יופיעו לכיש כבר תהיה בידינו, מכל מקום אין זה עוד בגדר סוד.

 

מפה שנייה הייתה של צפון הארץ, אך נאסר עלי לספר על החצים המסומנים בה.

 

מפה שלישית היא מפת חלוקת הארץ לשבטים, כאשר תכנן עוד יהושע בקווים כלליים בפיקוח משה.

 

המפה התמוהה ביותר היא זו של הגבולות אשר אלוהים הבטיח עוד לאברהם ואשר נישנו והובטחו למשה וליהושע ביום מעבר הירדן: מן הפרת ועד נחל מצרים.

 

בראשית השיחה העיר יהושע מראש, שאין הוא יכול להטיח לענות תשובה מלאה על כל השאלות: "ישנם סודות צבאיים".

 

שאלה:

מה הם בדרך כלל גורמי הניצחונות שלנו?

 

תשובה:

שלושה. הראשון והראשי היא עזרת אלוהים לנו. אם יחטא האיש יחטיא חצו, אם נאמנים נהיה לאלוהינו, נעשה חיל במלחמה. השני: גבורת חיילינו. הדור אשר גדל במדבר משולל שתי תכונות רעות: אין גופו מפורך וחלוש מן העבודה הקשה ותנאי הרעב אשר בגלות מצרים, אך אין הוא גם מפונק ורכרוכי כיושבי ערים, שכן המסעות במדבר חישלו אותו לסבל, לתנאים קשים. שלישית: חכמה מדינית. ברגע הנכון ידענו לכרות ברית, להימנע מחזית שאינה הכרחית (כגון אדום ומואב) ולרכוש ידידים נאמנים (כגון ערי גבעון) וכך לפצל את כוחות האויבים. בשלושה אלה יכולנו.

 

 

שאלה:

מה כוחם של הכנענים?

 

תשובה:

אין לכלול אותם בכלל אחד. יושבי השפלה כוחם ברכב הברזל. ונגד אלה לפי שעה לא נוכל לצאת למלחמה. תושבי הערים כוחם במבצריהם, וגם במבצרים לא נוכל להלחם, כי אין לנו עדיין במה לקרקר חומות. על כן דרכי מלחמתנו הם בשדה פתוח ואף במורדות הרים, בהם לא יוכל אויב להניע את רכבו. עלינו להשיג אותו גם בדרך עורמה, כשם שעשינו בעי, מחוץ לחומות העיר, ועלינו להשמידו בטרם יספיק לסגת למבצריו, על כן כוח ההפתעה חשוב ביותר בשבילנו.

הודות לתנועה מהירה ולכושר ההליכה המהירה שלנו, גם בשטח הררי, הצלחנו להפתיע אותם בבוקר בסביבות גבעון.

 

שאלה:

מה הנשק שבו מצטיינים חיילי ישראל?

 

תשובה:

בידי הכנענים מצוי ציוד חדיש עשוי ברזל, חרבות ופגיונות. חיילינו עדין אינם רגילים לנשק זה. לפי שעה הנשק העיקרי שלנו הוא עדין הקשת והחץ. אך חיילינו הם קלעים שאין רבים כמותם. כמובן שאויב מכוסה שריון אין החץ יכול להפילו, אך חיילינו התמחו לקלוע למרחקים לאותם מקומות מעטים החשופים בגופו של האויב. עם השלל הרב שלקחנו בעי ועתה בגבעון נתחיל גם לאמן את חיילינו לשימוש בחרבות ומגינים.

 

 

שאלה:

ומה בדבר הנשק הסודי שלנו, כוונתי למעשי הנפלאות שנעשו לנו ביריחו ואתמול גם בגבעון ועמק איילון?

 

תשובה:

בסוד אלוהים לא תבוא נפשם של עיתונאים...דייך שראית במו עיניך כיצד נפלו חומות יריחו, וכיצד ירדו אבנים על ראשי הבורחים בבית חורון. איך היו הדברים, לא אדע גם אני. ורק זאת אדע: לא פקדתי על השמש לעמוד דום בגבעון כדי שהיא תכה במקומנו באויב. פקדתי עליה לעמוד דום, כדי שיראה העם שאלוהים לימינם ויאמינו בו, ובכוח אמונתם זאת לא יחתו מפני אויב העולה עליהם בציודו הקרבי. הפלא אינו בא במקומה של גבורה וחכמה. אלוהים יוצא בצבאותנו.