התלהבות בשכם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

התלהבות בשכם

שכם (מאת שליחנו המיוחד)

התלהבות בשכם

הידיעה על הניצחון המפואר של יהושע עוררה התלהבות רבה בשכם והסביבה.

 

כידוע נכבש האזור כולו לאחר נפילת עי ובית-אל כמעט ללא התנגדות. רבים מאנשי ההרים מתייחסים אל העברים הקדומים, אשר לא ירדו מצריימה והם קבלו בשמחה את צבאות שבטי אפרים ומנשה.

 

גאוותם של תושבי שכם על יהושע שהוא משבט אפרים. ההמונים שהתקהלו בשער העיר העלו קורבנות תודה. נשמעו קריאות: "יחי יהושע מלך על ישראל וכנען", אולם זקני השבט השתיקו את העם באומרם שדבר זה עלול לעורר קנאת שבטים אחרים. יהושע שהיה משרתו של משה אינו צריך לכתר מלוכה. ועדיין לא נכבשה הארץ כולה. "לא עת מלוכה היא".