אגרות למערכת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אגרות למערכת

אגרות למערכת

כוחו של מנהיג

עורך נכבד. הרשה לי להביע בדרך זאת את הערכתי המלאה למנהיגנו יהושע בן נון, אשר הצליח לשמור על אחדותו של העם מבלי לפגוע באופיו המיוחד של כל שבט ושבט. אכן זוהי אומנות רבה מאוד בהכירנו את תכונות אי-אלה שבטים הרואים את עצמם כמיוחסים ביותר. ראובן, לוי, יהודה, בני יוסף, כל אחד ושאיפות שבטיות משלו, כל אחד נושא ברכה מימי אבינו יעקב או מפי משה, וכל אחד רואה את עצמו כמיועד להיות נזיר אחיו, לשאת בכתר מלכות. והנה מצליח יהושע באהבתו הרבה לכל העם ובידו החזקה כאחת, להחזיק את שבטי העם באחדות מבלי לכפות על שבט לשנות מאופיו ותכונותיו, אם אין בהן נזק לכלל העם או לאמונת אלוהים הצרופה. הרי בחכמתו הצליח אפילו למנוע קנאה ותגרה בהשמעת הברכה והקללה מהר גריזים והר עיבל, כשהוטל על נציגי שישה שבטים לעמוד על הר הקללה.

 

וכאשר ציווה להוציא להורג את עכן שמעל בחרם, לא נמצא אפילו בשבט יהודה, הוא שבטו של עכן, מערער ורוטן, כי היה הדין דין צדק.

 

זה כוחו של מנהיג אשר משה אצל עליו מרוחו האלוהית.

 

אליהוא בן מידד

לשבט יששכר

 

 

אין מה! - צריך לעבוד

הייתי נוכח במקרה בגלגל כאשר הגיע משלחת בני אפרים אל יהושע והתלוננה בפניו על הצפיפות הרבה בשכם ועל המחסור במזון בשבט. גם שמחתי לשמוע את תשובתו של יהושע אשר הטיל עליהם לברא את היער בהרים ולהתחיל להוציא לחם מן האדמה הטובה.

 

אומנם עוד רחבה הארץ אשר טרם נכבשה, אולם גם רבים עוד שבטי ישראל אשר טרם התנחלו. בני יוסף מיוחסים היו במצרים ועשירים כי ירשו מאביהם הגדול וכמעט שלא משועבדים היו בזכות ייחוסם. במדבר ודאי שלא עבדו, כי שם שווים היינו כולנו בכלכלה על חשבון השמים. אלוהים המטיר מן לאבותינו. אולם עברו וחלפו גם ימי המדבר. לא לחם חסד או לחם עבדות של גלות מצרים אף גם לא לחם חסדי שמים. מן השמים עוזרים בידינו לכבוש את הארץ, מן השמים יורדים מטרות ברכה על האדמה. אבל להוציא לחם מן האדמה אנו מצווים בזיעת אפיים.

 

קיצורו של דבר: בני אפרים וכל בני ישראל! מעתה עלינו לדעת: אין מן עוד! צריך לעבוד! צריך לעבוד.

 

פלטי בן רפוא

לשבט בנימין