זבולון מוקיע את "בגידת אשר"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

זבולון מוקיע את "בגידת אשר"

ומתכונן לדחותו מחוף הים

רמה (מאת שליח "דברי הימים")

זבולון מוקיע את "בגידת אשר"

בהתייעצות ראשי השבטים שהתקיימה לפני צאת ברק ודבורה לחזית התקיף שליח שבט זבולון בחריפות את שבט אשר על סירובו להשתתף במלחמת שבטי ישראל.

 

בלהט נאומו הזכיר איש זבולון שהוא משבטי לאה את מוצאו של אשר שהוא בן לזלפה השפחה.

 

בקריאת ביניים הפסיקו שליח שבט נפתלי שהוא מבני בלהה:

"כולנו בני יעקב!"

 

רק קולה הנפשי של דבורה הצליח להתגבר על המהומה. בהמשך נאומו הזכיר שליח זבולון את כל חטאות אשר, את נטייתו לצידונים ואליליהם.

 

"אם לא יבוא אשר ברגע האחרון לתת יד לשבטי הצפון במלחמת השחרור מידי כנען, לא יהיה לו חלק ביעקב ולא נחלה בארץ ישראל".

 

בחוגים מדיניים כאן רואים התפרצות זאת כביטוי לשאיפתו של שבט זבולון להגיע לחוף הים,

ואין ספק ששבט גיבורים זה המחרף נפשו למות זה עשרים שנה בהתנגשויות בלתי פוסקות עם גייסות סיסרא, לא יהסס מלבצע את תוכניתו וידחה את אשר מחוף הים.

 

הנביאה נמנעה מלחוות דעתה על שבט אשר.