אל פחד מפני רכב ברזל!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אל פחד מפני רכב ברזל!

מכריז ברק בן אבינועם באסיפת המפקדים

אל פחד מפני רכב ברזל!

בפגישה עם ראשי המטות הצבאיים של השבטים הרצה ברק בן אבינועם על כוחם הצבאי של הכנענים. כידוע מטיל רכב הברזל שלהם את פחדו על חיילי ישראל, אשר נשקם העיקרי הם עדיין הרומח החרב והקשת. גם מספר המגינים אשר בידי ישראל מוגבל מאוד.

 

על כן הסביר ברק למפקדי הצבא את יתרונותיו וחסרונותיו של הנשק הכבד של הכנענים.

כשלון רכב הברזל

 

רכב הברזל על אף היותו כוח-מחץ מצוין בקרבות-שדה הנו בעל מספר מגבלות המחלישות אותו:

 

א) רכב הברזל ממונע ע"י סוסים. הסוס הנו יצור-חי רגיש הניתן לפגיעה ולהוצאה מכלל שימוש בקלות, בהיותו הוא לכשעצמו בלתי-מוגן.

 

ב) כל סטייה של הסוס המוביל ממסלולו תביא לשיבוש מערך-הכוח ולשיבוש ציר-ההתקדמות תגרור-עמה בהכרח להתנגשות הסוס ברכב שלצדו: ואילו הסוס הבא בעקבות הסוס הסוטה יתמיד בסטייה, בהיות הראשון משמש לו כמורה-כוון, מה שיגרום אף להלז התנגשות ברכב שלצדו. עד שקילת והערכת המצב הנכונה מצד המפקד והשתלטותו על-הסדר ישתבש מערך-הכוח. פירושם של דברים, צורך חיוני בהתארגנות-מחדש הגוררת שהייה נוספת ואפשרות יוצאת מן-הכלל לכוח המותקף לערוך את כוחותיו ולהתארגן כראוי להגנה ואולי אף להתקפה.

 

ג) רכב הברזל וכוח הרגלים משלימים זה את זה תודות לתכונותיהם המיוחדות. מצד אחד מסוגל רכב-הברזל תודות לעצמתו ומהירותו לפרוץ ולהגיע לנקודה החיונית בשטח המותקף. אולם, אין ביכולתו להחזיק בשטח. משום-כך, יזרום כוח-רגלים מוסע בעגלות שתפקידו יהיה כיבוש והחזקת השטח, השמדת קני-התנגדות, קשתים-צלפים וכדומה.

 

השימוש ברכב-ברזל עצמו לתפקידי-רגלים אלה יגרור מאליו החלשת כוח-הברזל שיועמד להמשך הפריצה והמערכה.

 

ד) תחום פעולתו של רכב-ברזל מוגבל לשטחים נוחים, כבישים סלולים או אדמת   מישור. אין כל תועלת בו בשטח הררי ואף לא בשטח מישור בימות הגשמים, מכיוון שהרכב הכבד שוקע באדמה הרכה.

 

ה) כוח-רגלים מסייע לרכב-הברזל בהשמדת קני-התנגדות, בביעור פחתים ומכשולי-רכב אחרים. כוח הרגלים משמש "עיניים ואוזניים" לצוותות-הרכב המוסתרים והמוגנים. סיסרא האמין בעוצמתו הרבה של רכב-הברזל והפעילם עצמאים.

 

אילו הפעיל סיסרא כוח-רגלים צמוד לרכב-הברזל היה יכול מנוע את שקיעתו וטביעתו של הרכב בביצות ונפילתו לערוצי-הואדיות.

 

ו) בעקבות רכב-הברזל הפורץ יזרום כוח-רגלים אשר יתפוש מערך-הגנה בשטח-הכבוש. אי-הזרמת כוח-רגלים זה, הביא לאי-תפישת מערך נאות. סיסרא אשר הפעיל רכב-ברזל בעוצמה רבה נגד כוח ישראל רגלי שהיה מורכב מעובדי-אדמה לא חשש להתקפת-נגד ומשום-כך לא הציב כל מערך-הגנה.

 

אילו הציב סיסרא מערך הגנה מחרושת-הגויים עד תענך היה רכב-הברזל הנסוג חוזר לבסיסו, אם לא בשלמותו לפחות בחלקו, ואילו הכוח הישראלי היה נופל לזרועות הכוח הכנעני המגן, המורד ומצפה לכך, והמוצב במשלטים ומתחמים מוגנים.