ברכת דוד ליואב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ברכת דוד ליואב

עיר דוד

ברכת דוד ליואב

לאחר שנתקבלה ההודעה הרשמית על הניצחון המזהיר על צבאות ארם ועל כיבוש דמשק שיגר דוד המלך רץ מיוחד ובידו אגרת מיוחדת ליואב בן צרויה המנצח.

 

באגרת מביע המלך תחילה את תודתו לאלוהי ישראל על אשר עמד לימין צבאות ישראל: "כה ייתן וכה יוסיף ה' לעמו ישראל ולעבדו דוד".

 

בהמשך האיגרת מזכיר דוד את דבר בחירתו של יואב למצביא: "ברוך ה' אלוהי ישראל אשר נתן בינה בלב עבדו דוד לאמור: "כל מכה יבוס יהיה לראש!"

 

עתה הוכיח יואב כי אכן לא רק איש תחבולות הוא, כאשר הוכיח בכיבוש ירושלים, כי אם גם שר מלחמות בשדה קרב.

 

דוד מזכיר לו ליואב שלא יפרוץ לגבולות חמת וצור, כי בעלי ברית הם לישראל.

 

בסוף איגרתו מבטיח דוד ליואב שאחרי שיקים יד על הפרת ויכבוש את רבת-עמון, יבואו חיילי ישראל לא רק אל המנוחה, כי אם גם אל הנחלה, ו"ה' ועבדו דוד לא ימנעו טוב מגיבורי ישראל".