דוד החליט לבנות בית מקדש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

דוד החליט לבנות בית מקדש

עיר דוד

דוד החליט לבנות בית מקדש

ממקור מוסמך ביותר נודע, כי דוד החליט לגשת להכנות לבנין בית מקדש מפואר לאלוהי ישראל. כידוע נועד לכך המשטח סביב לאבן השתייה והוא הגורן של ארוונה היבוסי, מלכה לשעבר של העיר.

 

בין המשלחת הצורית השוהה בארץ נמצאים גם אומני בנייה מומחים לבנין מקדשים, אשר יכינו תוכניות יחד עם האומנים הצוריים היושבים עמנו בקביעות ואשר הקימו את עיר דוד.

 

החלטה זו נתקבלה על ידי דוד למרות התנגדותם של הנביאים, גד ונתן.

 

הנביאים הם נגד מקדש פאר. לדעתם יש להקים משכן בצורת אוהל מועד ובו הארון והכלים מעין מה שהיה במדבר ומעין מה שהיה בשילה. דוד טוען לעומתם, שאין הוא יכול לשבת בשלווה בבית ארזים כשארון אלוהים שוכן ביריעה. נתן אמר כי מעולם לא שאל אלוהים מישראל למה אין הם בונים לו בית ארזים.

 

לעומת הנביאים התייצבו שני הכוהנים הגדולים צדוק ואביתר אשר דברו על לב דוד לאמור: לא ייתכן כדבר הזה! אם בלבו של המלך כי יבואו אליו ואל ירושלים כל שבטי ישראל, לא יבואו בלתי אם יהיה בית ה' גדול ומהודר מאוד. המלך הרחיב את גבולות ישראל ולו נאה לבנות בית לה'. הנביאים אינם חוששים אלא שמא יעלה חנו של המלך בעיני העם ובעיני ה' יתר על המידה.

 

דוד הצטרף בסופו של דבר לדעת הכוהנים, אלא שדחה את ביצוע התוכנית עד תום כל המלחמות ועד אשר ישכנו השלום והשלווה בארץ.