מרחיב גבולות ישראל - רודף גויים ומשמידם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מרחיב גבולות ישראל - רודף גויים ומשמידם

אלה תולדות מלחמות דוד וניצחונותיו עד היום הגדול הזה:

מרחיב גבולות ישראל - רודף גויים ומשמידם

ו' למולכו - כיבוש ירושלים מידי היבוסי.

 

י"א למולכו - המלחמה בפלשתים, כיבוש עמק איילון, גת, שפלת לוד, השרון. השמדת התיכר וגירוש פלשתים מעמק יזרעאל, מגידו ובית שאן.

 

י"ב למולכו - השמדה סופית של העמלקים.

 

י"ג למולכו - כיבוש הנגב וארץ אדום אחרי הקרב בגיא המלח, כיבוש עציון-גבר במפרץ

אילת.

 

ט"ו למולכו - הדברת מואב, הקרב במידבא, התנגשות ראשונה עם עמון וארם.

 

ט"ז למולכו - הקרב בחילם, כיבוש דמשק, פתיחת הדרך לפרת, רבת עמון במצור.