הרכבה הנוכחי של הממשלה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הרכבה הנוכחי של הממשלה

הרכבה הנוכחי של הממשלה

עם המנויים האחרונים חולקו התפקידים השלטוניים כדלקמן:

 

יואב בן צרויה - מפקד צבא ישראל.

יהושפט בן אחילוד – המזכיר.

שריה - לסופר (ממונה על מפקד העם).

אביתר - הכהן הגדול. (שני סגניו: אחימלך בן אביתר, צדוק בן אחיטוב).

אדורם - אשר על המס (ובייחוד על מס עובד, כלומר על כל העבודות הציבוריות: דרכים, מחצבות בנייה ציבורית).

בניהו בן יהוידע - מפקד הכרתי והפלתי הוא משמר הראש.

אחיתופל - היועץ וראש המודיעין.

 

נוסף לכך מתכנסים מדי חודש בחודשו שנים עשר הנציבים המושלים על האזורים השונים.