רבת עמון מכותרת
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

רבת עמון מכותרת

(מאת שליחנו המיוחד ליד מטה אבישי)

רבת עמון מכותרת

על גדות היבוק התחולל קרב קצר ביותר בין כוחות אבישי בן צרויה וכוחות חנון בן יבש מלך עמון.

 

העמונים הופתעו כי לפי הידיעות שהיו בידיהם עלה כל צבא ישראל צפונה. ואכן יצא כל הצבא בראשות יואב צפונה, אלא שבמחניים שינה שר צבאות ישראל את התוכנית והחליט להלחם בשתי חזיתות נפרדות.

 

אחרי התנגשות ראשונה נסוגו העמונים במהירות רבה לבירתם, רבת עמון, שהיא מבוצרת היטב. תחילה הסתפק אבישי בשמירה על דרך המלך כדי למנוע בעד מלך עמון להגיש עזרה לארמים, - אולם בהגיע הרץ הראשון משדה הקרב בחילם ובפיו הבשורה על הניצחון של יואב, הדרים אבישי וכיתר את רבת עמון מכל צד.

 

אין מניחים שהוא יסתער על רבת עמון בכוחותיו המעטים, כי ביצוריה של העיר חזקים מדי. מכל מקום לא יעשה ניסיון לכבשה בסערה לפני שוב יואב מרדיפת הארמים.

 

עם החיילים של אבישי נימצא גם אוריה החתי, מטובי הגיבורים אשר לדוד.