לעלות אל הפרת!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

לעלות אל הפרת!

קורא יואב באגרתו אל דוד

ירושלים (מאת סופר "דברי הימים")

לעלות אל הפרת!

באיגרת מיוחדת ששיגר המצביא יואב לדוד, הוא קורא למלך לעלות אל הפרת ולשים קץ ע"י כך לממלכת ארם.

 

באגרתו, שנכתבה בשערי דמשק בידי חושי הארכי ונשלחה באמצעות בניה בן יהוידע, מוסר יואב למלך דו"ח מפורט על מהלך הקרב, על השלל הרב ועל לכידת דמשק. יואב מפנה תשומת-לבו של המלך כי בריחתו של הדרעזר פירושה שההכרעה הסופית טרם באה. הדרעזר ינסה בלי ספק לארגן כוח חדש מבין הארמים שעל הפרת ועל כן אסור להתמהמה ויש לרדוף אחריו ולשים קץ לממלכת ארם.

 

"גבול ישראל - כותב יואב - הוא הפרת. אולם יואיל נא מלך ישראל משיח ה' לצאת עמנו, כי נתן ה' בידינו את הארץ הרחבה ולמה יקרא שמי על הניצחון הגדול? יבוא המלך וילכוד את אשר ציווה ה' לאבותינו וייקרא שם מלכנו על הנהר הגדול נהר פרת".

 

בירושלים יש ומזהירים את דוד שאם ברצונו לקיים את שלטון ישראל עד הפרת, שהוא אומנם גבולה הטבעי של הארץ, עליו לדאוג גם לישובה של הארץ ולישובה של דמשק, שכן העמים הארמיים מתפרצים בהמונים מדי פעם מן המזרח ואם לא תתמלא הארץ תושבים מבני ישראל, לא יהיה ערך למושבו של נציב בדמשק.

 

תפקיד יישובם של השטחים שנכבשו יוטל כנראה על שבטי הצפון נפתלי ויששכר. היחידים המתגוררים בעבר הירדן המזרחי צפונה לבשן הם בני יאיר ובני מכיר, אולם הם מעטים מדי.

 

על דמשק להפך לעיר ישראלית ואז יהיה כיבושה - בר קיום.

 

 

מרכבות קרב - שי למלך

יחד עם בניה בן יהוידע מראשי הגיבורים שהביאו לארמון את ההודעה הרשמית של יואב על הניצחון, הגיעו לירושלים שליחים מיוחדים אשר הביאו הבוקר לארמון דוד שלוש מרכבות-קרב מפוארות מאלה שנלקחו בשבי.