דמשק בידי צבא ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

דמשק בידי צבא ישראל

יואב בן צרויה שר צבא דוד הנחיל מפלה ניצחת לצבא ארם לידי חילם; דמשק נכנעה ללא קרב; צבאנו מתקדם צפונה

דמשק כ' באלול (מאת "סופר דברי הימים")

דמשק בידי צבא ישראל

דמשק נכנעה היום ללא התנגדות ליואב בן צרויה ראש צבא ישראל, לאחר שמרבית צבא ארם הוכה שוק על ירך ליד חילם אשר בבשן, בעבר הירדן המזרחי.

 

משדה המערכה נמלטו רק מתי מעט פרשים קלים בראש הדרעזר מלכה האדיר של ארם צובא. אבדות הארמים מסתכמים בשתי רבבות הרוגים, פצועים ושבויים. שבע מאות רכב מלחמה ואלף ושבע מאות פרשים.

 

לקרב זה הזעיק הדרעזר את מיטב צבאו לאחר המפלה שנחל לפני שנה ליד מידבא. הפעם הובא חיל הפרשים המובחר מעבר לנהר ובראש הצבאות של כל השבטים הארמיים המאוחדים, ארם צובא, ארם דמשק, ארם מעכה וארץ טוב, הועמד שובך, המפקד המהולל אשר הכה את צבאות אשורבו השני מלך אשור.

 

תוכניתו של שובך בנויה הייתה על ליפות צבא ישראל משני צדדים, ארמים מצפון ועמון מדרום.

 

אולם יואב נקט בדרך מפתיעה. הוא חילק את צבאותיו לשניים, החלק הקטן, בראשותו של אבישי אחיו, על צבא עמון - ויואב עם מיטב צבאו בשנים עשר גדודים אשר בראש כל אחד מהם אחד מגיבורי דוד, עלה כוחות ארם. הקרב היה קצר מאוד. בני ישראל נלחמו בגבורה אשר הטילה חרדה על הארמים. הגיבורים היו ראשונים במערכה וחרבותיהם עשו שמות באויב.  נדמה היה שלא כבני אדם הם, כן משתערים היו על שורות מלוכדות ועל רכב ברזל ללא חת. חיילי ישראל נלחמו כאריות למראה הגיבורים ההם. ולפני שהעריב היום לא נותר מכל צבא ארם האדיר אלא רסיסים.

 

הדרעזר נמלט. בשעה מאוחרת נמצאה גופתו של שר הצבא שובך בין הנופלים.

 

עד כה לא היה סיפק לספור את השלל הרב שנפל בידינו. מכל מקום נשמר הכל שמירה קפדנית לבל ייקח איש לעצמו דבר, כי הכל - כאשר פקד המלך - קדוש לאוצר ה'.