סכסוך שתי הנשים על תינוק אחד בפני המלך
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סכסוך שתי הנשים על תינוק אחד בפני המלך

סכסוך שתי הנשים על תינוק אחד בפני המלך

כפי שהודענו אתמול נסתיים משפט שתי הנשים הרבות על תינוק אחד בלי תוצאות, כי שלושת השופטים הממונים על כל דבר ריב בעיר התחתונה לא ידעו לחרוץ את הדין הקשה. עתה נודע כי הוחלט בהסכמת הלשכה המשפטית של המלך להביא את הסכסוך בפני שלמה.

 

כזכור פרצה המריבה בין שתי נשים זונות הגרות ברחוב הבשמים בדירה אחת. שתיהן ילדו ביום אחד והנה מת התינוק האחד ביום השלישי. בבוקר טענה האחת, שהילד המת היה בחיקה, שאין זה ילדה, כי הוא הוחלף לה וכי החי הוא הוא פרי בטנה. צעקות ותגרות ידיים בין שתי הנשים עוררו התקהלות ברחוב והריב הובא לשער העיר התחתונה. אולם השופטים נבוכו כי טרם בא כמשפט הזה בפניהם ולא הצליחו למצוא בתורה רמז כלשהו לעניין אשר כזה. אחד השופטים רצה להעמיד את הדין על חזקת המוציא מחברו עליו הראייה, אולם שני חבריו טענו שדין זה יפה לענייני ממונות ולא לענייני נפשות.

 

לכשנתברר לשופטים כי קצרה בינתם לחרוץ דין, הוחלט להביא את הדבר בפני שלמה. אולם בזמן האחרון כה רבו הפונים במישרין אל כס המשפט של מלך הצדק והשלום, שהוחלט להגביל את העניינים המובאים לפניו. תחילה מובאת השאלה בפני אליחרף בן שריה הסופר והוא המחליט אם ראוי הדבר לבוא בפני המלך. העניין הנידון הוכר על ידי הלשכה המשפטית של המלך כדחוף וחמור ביותר והמשפט נקבע למרות ימי החג לשעה ארבע לאחר זריחת החמה. מצפים במתח רב לדרך בה יטפל החכם מכל אדם בריב זה.