חילוף מכתבים בין מלכי צדק ואברם
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

חילוף מכתבים בין מלכי צדק ואברם

חילוף מכתבים בין מלכי צדק ואברם

אלה דברי האיגרת אשר שלח מלכי-צדק מלך שלם כהן לאל עליון לאברם בן תרח אשר בחרן:

 

השלום לאברם אחי ?

שמוע שמעתי את שמעך ודבר תהילתך אלי הגיע, כי כן אמרו האומרים, עוברי אורח: איש בא מאור והנה יושב הוא בחרן ומופלאים דבריו וחידה אמונתו. לא יאמין באלי נהריים ובאלי מצרים ישים תוהלה, ילעג לאלי אבותיו, ויצחק על אלי הערים. ועל אל אחד ידבר אשר אין שני לו. כך יספרו, המספרים ועיניהם תמיהה: וכי שמע איש מעולם, וכי יעלה, על לב משכיל: אל אחד בעולם? ומה יהא על האלים הרבים, אשר בשמים ובארץ ואשר בין השמים ובין הארץ ואשר מתחת לארץ ובמים? מה יהיה על הרבים אשר לא יספרו מרוב? וכי מהו "אחד", יאמר חכם בחכמת החשבון, אם לא ראשון לשני ושלישי ורביעי ? ואיך יאמר אחד ואין שני, אם אין שני וכי מהו "אחד", יאמר חכם בחכמת החשבון, אם לא ראשון לשני ושלישי ורביעי? ואיך יאמר אחד ואין שני, אם אין שני , איך יהיה האחד? ועוד רבות שמעה אזני ולא בן לבי. על כן, אמרתי:

 

הן כה לימדתני אמי, הורתני יולדתי:

"אל בני, אל שתות מים שאובים. הטה פיך למעיינות-מים."

 

ובטרם אגיש בקשתי ואשטח שאלתי לפניך, אספרה אל חוקי אדברה אמונתי.

 

מלך אני בעיני שלם וכהן אני לאל שלם הוא אל עליון קונה שמים וארץ. לא אדע שם בו אכנהו, עליון שמו והוא עליון, גם דמות לא אערוך לו, כי לא אדענה. רבים אלי כנען חדשים גם ישנים, בשמים וגם בארץ, אלוהי מקדם ואלוהי מצרים, אך בשלם סוכו של אל עליון על כל האלים. והוא קונה שמים וארץ. לא קונה קניין כסף כאשר יאמר בלשון כנען, כי אם קונה אשר יוצר הוא, כאשר יאמר בלשון בני עבר, אשר טרם היו כנענים בארץ. כאשר יעשה הנפח וכאשר יעשה, היוצר כן עשה אל עליון גם שמים גם ארץ וגם כל האלים.

 

ועתה יאמר נא אברם בן תרח אשר מאור הגדולה בא, יאמר נא לאחיו ועבדו מלכי-צדק מלך-שלם מי אל בשמים ובארץ אשר לו יעבוד ומה "אחד" זה אשר יספרו המספרים. כי גם אם לא ידעתיו, קרוב הוא ללבי מאוד, והיה אם תאבה ללמדני - למדני. והיה אם תבוא אל הארץ ואל העיר אשר שמני אל עליון מלך עליה, יהיו ביתי ולבי פתוחים לך בכל עת והיה אברם בן תרח כהן לאל אחד, בעל בריתו של מלכי- צדק מלך שלם כהן לאל עליון.

 

 

אל מלכי-צדק מלך שלם

 

מאת

אברם בן תרח.

 

ברוך מלכי-צדק כהן לאל עליון.

 

בצאתי מאור, בבואי לשדה חרן, שמעה אזני שמעך, בא אלי דבר מלכי-צדק. כי שאלתי לאלוהי כנען ולאלי ארץ אמורי אחקור. אז אמרו באזני בני חבירו, שוכני יריחו ספרו: מלך שוכן בשלם, כהן לאל עליון, קונה שמים וארץ, יצרה מתוהו ובוהו.

 

ועתה באו דבריך עדי. כתובים על לוח הגיעו, עתה שמע מלכי-צדק אל אברם, לבן-תרח האזינה.

 

ידעתי אלי שומר, ואלוהי אכד חקרתי, רע ותות שמעתי, חכמת מצרים אלפוני, באתי בסוד אוסיריס ופשר אנליל נגלה לי, אלים גדולים וקטנים, טובים ורעים כלומר. בשמים ומתחת לי, אלים גדולים וקטנים, טובים ורעים כולמו. בשמים ומתחת לשמים על הארץ ובמים כוחם. יוולדו אף ימותו יאבדו ולמחרת יבראון, אך מי שם חיים ומוות, חוק שמים וארץ, אשר להם יצייתו גם אלים, להם יקהת אנו גם רע? ראיתי כוכבים אין מספר וסדר ומשטר למו, ואיך יהי האל עליו? אם יצא מבטן הוויה, אשר היא הייתה בראשית ואשר בה נזרע זרע אל? ואיך יהי אל אבי-כל אם הויה בו יד הגורל?

 

שמש ראיתי שוקעת, ירח אוסף נגוהו, אלים אבד זכרם, חדשים מקרוב יבואו, כולם בשמות ייקראו ומעשה ידי אדם.

 

ויהי הלילה עלי, אימה חשכה נופלת, עיניים לי מראות אוזניים משמוע, נמוגו כל בני צורה, לאין - כל בתי חומר, היה הכל לאחד אשר אין לו חוק וגבול חושך על פני כל ורק

רוח מרחפת. פחד קראני ומורא, כי אשר ביקשתי - והנה.

 

ואז ידעתי אלוה ואל שדי נראה לי, לא אל בין אלים לא בן לו ולא אב, הוא האחד ואין בלתו, לא שם לו - ונקבנו, כי לא יהיה נקבה באלוה ולא זכר בעליון, לא ילד ולא יוליד כי מעל לכל תולדה הוא.

 

זה אלוה אשר נגלה לי, אל עולם אשר קראני. נעלה מכל ארץ כי הוא בראה, נעלה מחוקי תולדה כי הוא חוקקם, ותולדות אין לו כלכל האלים, כי לא אב ולא בן הוא.

 

זאת ראיתי ואדענו, אחד הוא אשר אלי קרא.

 

אז נותקו גם רגלי מארצי, עלתה נפשי ממולדתי, נטשתי אלי אבי ואלך. וכל אלי שמים וארץ כאן בעיני עץ ואבן.

 

אל עולם, אל שדי אל אחד מוליכני וידו נעלמה. לו אעבוד ולא לאלי שמים וארץ עושי דברו, צבאו. אל כל אשר יוליכני אלך וכל מה שיצווני אעשה.

 

זה אלי ואייחדהו, מלכי-צדק מלך שלם, ואם נעלם הוא מנגד עיני. ואם הפליאני ואשתומם.

 

יהי שלום בחומות שלם עירך מלכי-צדק והיה ברכה.