ואלה היסודות המשותפים לאמונות כולן :
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ואלה היסודות המשותפים לאמונות כולן :

ואלה היסודות המשותפים לאמונות כולן :

א. ישנה הוויה כל-עולמית שהיא מעל לכל האלים ולפני כל האלים וממנה באים כל האלים.

 

ב. ישנם אלים, אלה הכוחות הנעלמים הממלאים את העולם, ומתגלים בכל: בצומח ובחי, בכוכבי השמים וברוחות וסערות, בנהרות ובבהמות. במצרים מתגלה האל אפילו בבני אדם (פרעה). לאלים תולדות משלהם, חיים משלהם וגורל משלהם.

 

ג. האדם יכול לנחש את רצון האלים, להשפיע עליהם, להיעזר בהם, אך הוא חייב לעבוד להם כדי להפיק את רצונם.