המנון לאל הירח
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

המנון לאל הירח

המנון לאל הירח

הוי, אל, גיבור האלים, נישא מעל לכל בשמים ובארץ,

אבינו נאנאר, המלך אנשאר, גיבור האלים,

אבינו נאנאר, המלך הגדול אנו, גיבור האלים,

אבינו נאנאר, מלך אור, גיבור האלים,

 

 

אבינו נאנאר, מלך הכתר הזוהר, גיבור האלים,

אבינו נאנאר, נאדר במלכותו, גיבור האלים,

אבינו נאנאר, הצועד בהדר בבגדי מלכותו, גיבור האלים,

השור העז, שקרנו אדירה, שרגליו נהדרות,

שזקנו תכולית, המלא מותרות ושפע,

בן שנוצר מעצמו, מושלם בצורתו, מרהיב-עין,

שהתלהבותו ועליצותו ללא תכלה,

רחם הנותן חיים לכל, השוכן בהיכל קדוש בקרב יצורים חיים,

מוליד, רב רחמים, המחזיק בידיו את חיי כל הארץ,

הוי, אל, יראתך על ימים ועל שמים רחוקים,

הוי, מוליד הארץ, בונה היכלים ונותן להם שמותם,

הוי, אב מוליד אלים ואנשים, בונה מקדשים וקובע קורבנות,

ממליך מלכים, מחלק שרביטים, קובע גורלות לימים יבואו,

הוי שליט אדיר, שאף אלים לא ידעו חקר צפונות לבו,

סוס מהיר שברכיו לא תיכשלנה, המפלס דרך לפני אחיו האלים,

הנותן אורו מתחתית הרקיע עד לשיאו,

הפותח שערי רקיע ושופע אור לאנשים,

האב המוליד, שרחמיו על כל יצוריו - - -

הוי, אל, חורץ גורל שמים וארץ, שאין לשנות את דברו,

המולך על האש ועל המים, מנהיג כל היצורים, מי כמוך באלים?

מי נישא בשחקים? אתה! אתה נישא בשחקים.

אתה! כשדברך נישא בשחקים כרוח,

הוא מעשיר את המזון, ואת המשקה, של הארץ.

אתה! כשדברך מגיע לארץ, נובטים ממנה דשא וירק.

אתה! דברך נותן כוח לבקר ולצאן, משמין גופם.

אתה! דברך הנמצא הרחק בשמים ומוסתר בארץ - אין לראותו.

אתה ! מי יבין דברך לעמקי מעמקיו?

הוי, אל, אין באלים שישווה לך בשררה בשמים

ובגבורה עלי ארץ.