עמוס טוען: "לא נביא אנכי!"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עמוס טוען: "לא נביא אנכי!"

האיש מתקוע מסתייג מן הנביאים ש"אוכלים לחם נבואתם"

עמוס טוען: "לא נביא אנכי!"

בית-אל.

תמיהה רבה עוררה הידיעה שבויכוח הראשון אשר התחולל לפני שבועיים בין אמציה ובין עמוס מתקוע דחה עמוס מעליו את תואר "נביא" שכיבדהו בו הכהן הגדול של בית אל.

 

"לא נביא ולא בן נביא אנכי כי בוקר אנכי ובולס שקמים" אמר עמוס.

 

הדבר היה לשיחת היום בין הכוהנים ובני הנביאים אשר בבית-אל.

 

רק מפי אחד הנביאים שנזדמן מגלגל לבית-אל ואשר שמע את דברי עמוס בירושלים, נתבררה כוונתו של עמוס.

 

כידוע מתפרנסים הנביאים ותלמידיהם "בני הנביאים" על לחם הנבואה. העם מכלכל אותם בכל מקום שבו הם מופיעים, בדעתו שאנשי אלוהים הם. ישנם כידוע גם נביאים האוכלים על שולחן המלך.

 

והדבר רגיל ומקובל, ומעולם לא ראה איש רעה בכך. אולם האיש התמוה הזה מתקוע, אשר נטש את בקרו ואדמתו ויצא לנבא אין דעתו נוחה מנביאים ובני נביאים אלה האוכלים את לחם נבואתם. על כן כשאמר לו אמציה "חוזה, לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם ושם תנבא", ענה לו לכוהן בחריפות רבה "לא נביא ולא בן נביא אנכי", כלומר אין הוא מנבא כדי להרוויח את לחמו; אדרבא, אין הוא מן העניים כלל, כי אם בעל מקנה ביהודה ומגדל שקמים בשפלה. ואין הוא מנבא אלא בשליחות ה'.

 

הנביאים ובני הנביאים רואים בזה פגיעה בכבודם ובמעמדם, הם מזכירים את אליהו ואלישע שאף הם היו מלומדי נבואה ואף אוכלים לחם מידי העם הטוב, ואף על פי כן שליחי ה' היו ואש אלוהים בערה בקרבם.

 

"האם כל מתפרץ ומשתגע אשר לא למד מפי נביאים ולא ילבש אדרות נביאים, יבוא ונביא יהיה ויתעה את העם?" שואלים נביאי בית אל וגלגל.