נסתיים ביצורה הכפול של שומרון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נסתיים ביצורה הכפול של שומרון

רבבות הריעו ברחובות לכבוד ירבעם

נסתיים ביצורה הכפול של שומרון

שומרון (מאת סופר "דברי-הימים")

 

מלכים ובני מלכים מהארצות השכנות בעלות הברית ומעלות המס למלך ישראל, הקיפו יחד עם ירבעם בן יואש מלך ישראל ושריו וראשי צבאו את החומה הכפולה של עיר הבירה, אשר זה עתה נסתיים בניינה. על חומת עומרי ואחאב הוסיף ירבעם חומה שניה סביב סביב.

 

במקומות אחדים הגובלים עם מישור עוביין של החומות הוא שלושים ושלשה רגל. בנו של מלך חמת העיד שחומה כזאת טרם ראו עיניו, והוא עבר ארצות רבות.

 

ירבעם בן יואש אמר שמעתה אין הוא חושש אף לא לצבאות אשור ומצריים גם יחד. אין כוח אשר יוכל לחומות אלה.

 

שומרון. כאשר הופיע המלך ירבעם השני בראש שליחי העמים לסייר את החומה, התאספו למעלה מששה ריבוא איש ברחובות שומרון והריעו לכבוד מלכם. מאז חזר ירבעם השני מהמכה אשר הכה את ארם והשיב את גבול ישראל מלבוא חמת עד תפסח שעל הפרת, לא הייתה התלהבות כזאת ברחובות שומרון.