יונה בן אמיתי נזרק לים הסוער
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יונה בן אמיתי נזרק לים הסוער

מלח ספינה דורית שניזוקה בסערה טוען כי יונה הודה ש"ברח מפני ה' " וביקש שיטביעוהו: - דג גדול בלעו?

יונה בן אמיתי נזרק לים הסוער

יפו (מאת סופר "דברי הימים)

 

מפי מלחי ספינה צורית אשר הגיעה הנה מדרכה מלב הים והיא רצוצה וסדוקה נודע שאיש ישראלי אחד בשם יונה בן אמתי נזרק הימה לפני חמישה חודשים בעת שהתחוללה סערה איומה. האיש הודה שבגללו הסערה, שכן הוא ניסה לברוח מפני אלוהיו. הוברר למעלה מכל ספק שהמדובר הוא ביונה בן אמיתי מגת החפר אשר בנחלת זבולון, שהיה נביא בשומרון ונבא באזני ירבעם בן יואש.

 

מפי המלחים נודעו הפרטים הבאים:

למעלה משמונים איש עשו את דרכם בספינה, רובם סוחרים צוריים, מיעוטם יוונים השבים לארצם. ביפו פרקה הספינה מטען עצים מן הלבנון והטעינה שמן זית וצרי גלעד. רק נוסע אחד עלה ביפו על הספינה, והוא לבוש כאחד העניים ואיש לא שם לב אליו.

 

אחד המלחים נתקל ביונה

רק מחצית היום עברה מאז הפליגה הספינה מיפו - והשמיים בהירים היו ושקטים; ופתאום פרצה רוח זלעפות שזקני המלחים לא זכרו כמותה. נדמה היה שלא תוכל האנייה לעמוד מול הגלים והרוח. הנוסעים החלו להתפלל איש לאלוהיו ולנדור איש איש את כל אשר לו.

 

כשאחד המלחים נקלע לירכתי הספינה כדי להוריד מפרש מיטלטל, נתקלה רגלו בנוסע נרדם.

 

משנתעורר וסופר לו שהאנייה עומדת להישבר פרצה מלבו אנחה עמוקה ואמר:

"עברי אנכי ואת ה' אלוהי השמים אני ירא אשר עשה את הים ואת היבשה. ונביא היה עבדכם בבית ישראל. והנה היה דבר ה' אלי: לך אל נינוחה העיר הגדולה וקרא עליה כי עלתה רעתם לפני. ואירא מאוד, פן תצא אלי רעת שרי נינווה ומלכה ואברח מפני ה'".

 

יונה מבקש שיטילוהו הימה

עתה ידעו כל נוסעי הספינה כי בגללו הסערה וכי ה' אלוהי העברים רודף אותם ואת ספינתם בעבורו. ואף יונה ידע זאת על כן אמר: "שאוני והטילוני אל הים וישתוק הים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עליכם".

 

בראות המלחים את יושרו וטוב לבו נכמרו רחמיהם עליו וינסו שוב לחתור אל היבשה אך לא עלה הדבר בידיהם כי הסערה גברה והלכה. ואז נשאו תפלה לאלוהים: "אנא ה' אל נא נאבדה בנפש האיש הזה ואל תיתן עלינו דם נקי כי אתה ה' כאשר חפצת - עשית". הטילו אותו אל הים ומיד נשתתקה הסערה והים נרגע מזעפו.

 

"אולם אי אפשר היה עוד להמשיך בספינה זו בדרך הארוכה על כן החזרנוה, ואף זאת בקושי, אל יפו - סיימו המלחים את סיפורם.

 

יונה נבלע ע"י דג?

כתבנו מוסיף: מסרתי את סיפור המלחים כמעט כלשונו, ואיני יודע אם אמת דברו אז אם המציאו את סיפורם כדי להצדיק את מעשה הטלת יונה לים. ניסיתי לברר את הדבר לאמיתו מפי אחד הנוסעים, אך כולם עדיין מזועזעים ועייפים מאוד. האחד גמגם דבר מה על הטלת גורלות ועל הגורל שנפל על יונה.

 

משונה ביותר הוא סיפורו 'של סוחר יווני אחד המעיד בשבועה בכל אלי הר האולימפוס, הוא מקום משכן אלי יוון, שראה במו עיניו דג גדול שבלע את העברי.

 

עמוס הנביא גינה את בריחתו של יונה

בית-אל. כשהגיעה הנה הידיעה על הטבעתו של יונה בן אמיתי מגת החפר, נביא שומרון, אמר עמוס כי אך אוויל הוא הנביא אשר יאמר לברוח מפני ה' אשר מלוא כל הארץ כבודו.

 

"לא יעשה אדני ה' דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים. אריה שאג מי לא יירא, אדני ה' דבר מי לא ינבא" - אמר הנביא.

 

חיפושים אחר יונה...

שומרון. לפני שהגיעה הידיעה על בריחת יונה הנביא, ציווה המלך ירבעם לערוך חיפושים במערות הכרמל ובגאון הירדן אחר הנביא, אשר נעלם זה שבועות מספר. יש אומרים שמלך ישראל רצה למצוא בו סעד נגד עמוס הנביא מיהודה אשר מנבא רעות על מלכות אפרים.