עוזיהו המלך חולה אנוש
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

עוזיהו המלך חולה אנוש

התמוטט תחתיו בעת הקטרת קטורת במקדש; מתיחות רבה על הר-הבית; הכוהנים הפיצו שמועה: צרעת! יותם בן-המלך נתמנה לעוצר ולשופט לכל ימי המחלה.

עוזיהו המלך חולה אנוש

ירושלים, ו' בסיוון, (מאת סופר "דברי הימים")

 

דיכאון רב השתרר אתמול בבית המקדש, בארמון המלך ובחוצות ירושלים כאשר נודע שעוזיהו המלך חלה במחלה אנושה, אשר לפי ידיעות שטרם אושרו היא צרעת קשה. המלך התמוטט ונפל לפתע בעת שניגש אתמול בעצרת להקטיר קטורת חג הביכורים בבית המקדש לעיני רבבות עם ירושלים. כעבור שעות מספר פורסמה ההודעה הרשמית על מחלתו ועל מינוי בנו יותם כשופט העם.

 

הר הבית המה מרבבות עולי רגל חוגגים שהריעו לכבוד מלך יהודה בהופיעו בלבוש זהב בבית המקדש. התרועות הביעו את הערצת העם למלכם הגדול ואת הסכמתו למעשהו, בעלותו להקטיר את הקטורת, דבר שלא נעשה בארץ מאז מותו של שלמה המלך. כידוע נטלו הכוהנים הגדולים את הרשות מהמלך לגשת אל המזבח.

 

עזריהו מציב כוהניו סביב המזבח

עזריהו הכהן הגדל התייצב עם שמונים איש מקרב הכוהנים סביב מזבח הזהב. המתח גבר והלך מרגע לרגע. תחילה סבורים היו שהמלך יופיע עם חיל המשמר להבקיע לו דרך והיה חשש לשפיכות דמים בבית הקדוש.

 

אולם המלך ציווה לחיל המשמר נושאי מגני הזהב להישאר מחוץ להיכל והוא נכנס בליווי בנו יותם, אמוץ הסופר ושרי המלוכה.

 

העם מריע למלכו

תרועות אדירות "יחי המלך!" "יחי בן דוד משיח ה' "! "יחי מרחיב גבולות יהודה"!.

כנראה שמפחד העם נסוג חיל המשמר המזוין של הכוהנים והמלך התקרב למזבח. אולם לפתע פתאום הוא מעד, מפיו פרצה צעקה קצרה, והוא נפל.

 

זעקה פרצה מפי רבבות האנשים ולרגע נדמה היה שהעם יסתער על הכוהנים. בחשד שמידם ארע דבר למלך הנערץ. אולם כולם ציפו לראות מה יהא על המלך. לא עברה שעה קלה כשעוזיהו קם על רגליו ונשען על כתפי יותם בנו. פניו חיוורים היו כפני מת ועל מצחו נראו אותות אדומים.

 

"צרעת! צרעת!"

לפני שהוברר דבר עבר לחש בין ההמון: "נגע צרעת, נגע צרעת". יש אומרים שהכוהנים היו ראשונים שהטילו את המלה בין העם. בהלה פרצה ורבים החלו להידחק במבואות המקדש לצאת. אלמלא חיל המשמר של המלך אשר השתלט על הסדר, היו ודאי נגרמים אסונות.

 

המלך יצא מן המקדש בשער הצפוני, כשמלווים אותו כוהנים רואי-נגעים. עזריהו הכהן הגדול הקטיר את הקטורת כשרק חלק מהעם נשאר במקדש.

 

שמועות בעיר: יד הכוהנים בדבר!

עד שעת לילה מאוחרת לא נרגעו רחובות ירושלים המלאים מפה לפה. במקומות שונים בעיר הופיעו נביאים והסיתו את העם נגד הכוהנים שהפכו את בית המקדש לנחלתם הפרטית. היו שהזכירו את חופני ופנחס בני עלי הכהן. אף הם היו מבני אהרון ואף על פי כן לא קדושים היו כי מעלו בקודש בין המוני העם נפוצה שמועה שהכוהנים עשו מעשה להטים כדי להפיל את המלך ולנגעו במחלת.

 

ועבר לבית החופשית?

בשעות הערב נפוצה שמועה בירושלים כי המלך החולה הועבר לבית החופשית ושוכן שם במדור מיוחד. מארמון המלך סרבו לאשר או להכחיש את הידיעה.

 

בית החופשית הנמצא בפינה המזרחית צפונית של החומה הוא כידוע בית בידוד ללוקים במחלת הצרעת.

 

"צא מן המקדש"

פקד הכהן הגדול על המלך רגע לפני האסון.

לסופרנו נודעו פרטים נוספים על חלופי-הדברים החריפים שהיו בין הכהן הגדול והמלך שעה קלה לפני האסון.

 

כאשר התקרב המלך אל שורת אנשי המשמר הכוהנים יצא עזריהו הכהן הגדול, הלבוש גם הוא בגדי זהב, וקרא בקול גדול:

 

לא לך עוזיהו להקטיר לה' כי לכוהנים בני אהרון המקודשים להקטיר. צא מן המקדש כי מעלת ולא לך כבוד מה' אלוהים".

 

עוזיהו ענה קצרות: "כאשר עשה שלמה בונה המקדש הזה כן יעשה בנו עוזיהו, עבד ה'." והתקדם לעבר המזבח.

 

הודעה מבית המלכות

 

ירושלים, ארמון המלך.

המלך נפל למשכב לאחר התאונה שארעה אתמול בבית המקדש, כשמעדו רגליו אמות אחדות לפני מזבח הזהב. אין חשש לחייו של המלך, השרוי בהכרה מלאה. לפי שעה מינה עוזיהו יחד עם מועצת הסופרים והשרים את בנו יותם, שישב למשפט העם החל מיום מחר.

 

דבר המלך לעם הוא: ישוב כל איש יהודה לביתו ואדמתו! יברך ה' השוכן בציון את כל איש יהודה לביתו ואדמתו! יברך ה' השוכן בציון את יבולו בשנה הבאה כפל ברכתו השנה. יהי נועם ה' אליכם עם יהודה .