הגירוש החל למעשה עוד לפני שתים-עשרה שנה
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הגירוש החל למעשה עוד לפני שתים-עשרה שנה

הגירוש החל למעשה עוד לפני שתים-עשרה שנה

גירושם של תושבי ישראל החל למעשה עוד בימי המלך האשורי תגלת פלאסר השלישי לפני שתים עשרה שנה.

 

בישראל מלך פקח בן רמליהו אשר מרד באשור בברית עם ארם. תגלת פלאסר החריב את ארם, קרע מעל ישראל את הגליל והגלעד ובהסכמתו המליך את עצמו בשומרון הושע בן אלה שקשר על פקח.

 

מהשטחים שנכבשו הוגלו אז כששת אלפים משפחות. זו הייתה ראשית הקץ.