לוח המאורעות החשובים בתולדות מלכות ישראל
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

לוח המאורעות החשובים בתולדות מלכות ישראל

לוח המאורעות החשובים בתולדות מלכות ישראל

1 לחלוקה:

ירבעם בן נבט בראש זקני שכם ועשרות שבטי הצפון מפלג את המלוכה ומתמלך כמלך ראשון לישראל. מציב עגלים בדן ובבית-אל כדי למנוע עליה לירושלים. העגלים עמדו עד ימיה האחרונים של מלכות אפרים.

 

45 לחלוקה:

שר הצבא עומרי שם קץ לבית ירבעם ומתמלך על ישראל. ראשית הלחץ של ארם על ישראל.

 

52 לחלוקה:

ייסוד שומרון כבירתה החדשה של מלכות ישראל. ברית צבאית-כלכלית עם צור.

 

60 לחלוקה:

מלחמה עם ארם.

איזבל רודפת את נביאי ה'. הם מסתתרים במערות הכרמל. פולחן בעל משתלט בארץ.

 

74 לחלוקה:

בצורת ורעב כבד בארץ.

אחאב הודף התקפה ארמית על שומרון.

 

77 לחלוקה:

תום הבצורת במעמד אליהו על הכרמל. הנביא הגלעדי שוחט ארבע מאות כוהני הבעל.

 

78 לחלוקה:

אחאב בראש צבאות הברית ישראל-ארם-חמת-צור עוצר בעד מסע שלמנאסר מלך אשור בקרב ליד קרקר.

 

80 לחלוקה:

מישע מלך מואב מתמרד וקורע חלקים מעבר הירדן משלטון ישראל. ארם מחדשת את מלחמתה נגד ישראל. קורעת את הגלעד.

אחאב נופל בקרב על רמות-גלעד.

 

91 לחלוקה:

יהוא בן נמשי הורג את יהורם ואת שחדי בית עומרי לפי הוראות הנביא אלישע ושם קץ לפולחן הבעל.

 

92 לחלוקה:

יהוא מעלה מס לשלמנאסר השלישי מלך אשור.

 

116 לחלוקה:

ארם בשיא כוחה בימי חזאל מלך דמשק. הגלעד, הבשן והגליל נקרעים מעל מלכות ישראל.

 

127 לחלוקה:

תום שבע שנות הרעב בארץ. אלישע המנהיג הרוחני של העם.

צבא בן-הדד השלישי צר על שומרון. העיר ניצלה בדרך נס. ארמים בורחים.

 

130 לחלוקה:

יואש מחזיר לידי ישראל שטחים שנכבשו על ידי ארם, הנתונה בלחץ אשור המתחדשת.

 

140 לחלוקה:

מלחמת אחים בין יהודה וישראל. יואש מלך ישראל מכה את אמציה מלך יהודה ופורץ פרץ בחומת ירושלים מצפון.

מות אלישע.

 

150 לחלוקה:

ירבעם השני כובש את דמשק ומחזיר את גבולות ישראל לימי דוד ושלמה - עד הפרת. שיא כוחה ופריחתה של ישראל.

 

160 לחלוקה:

חידוש השלטון הישראלי על מואב וכל מרחבי עבר הירדן.

 

177 לחלוקה:

הופעתו הראשונה של הנביא עמוס המוקיע את השחיתות החברתית בישראל.

 

179 לחלוקה:

הרעש הגדול, בו ניזוקה בעיקר יהודה, אך גם ישראל נזדעזעה.

גירוש עמוס מישראל.

 

185 לחלוקה:

זכריהו הנצר האחרון לבית יהוא נרצח.

 

192 לחלוקה:

מסע אשורי ראשון נגד ישראל.

מנחם בן גדי נכנע, מעלה מס, ותגלת פלאסר השלישי נסוג. ראשית פולחן אשור בשומרון.

 

197 לחלוקה:

פקח בן רמליהו קושר קשר נגד פקחיה בן מנחם ומתייצב בראש ברית עמים נגד אשור. בברית כלולים: ארם, פלשת, צור ושבטי ערב.

 

198 לחלוקה:

יהודה מסרבת להצטרף לברית בהשפעת הנביא ישעיהו. פקח עולה על ירושלים מצפון, ארם ממזרח ופלשתים ממערב.

תגלת פלאסר עולה על דמשק ומכה את ארם. ירושלים ניצלה. ישראל מצטמקת לחלק ששי משטחה המקורי. גלעד וגליל - שטחי אשור. 6000 איש מישראל מוגלים.

גם פלשת נכבשת על ידי תגלת פלאסר השלישי.

 

200 לחלוקה:

הושע בן אלה מלך בישראל בהסכמתו של שלמנאסר הרביעי מלך אשור.

 

207 לחלוקה:

הושע בא בברית עם מלך מצרים ומפסיק להעלות מס לאשור.

 

209 לחלוקה:

שלמנאסר עולה על שומרון, הושע נשבה. שומרון במצור.

 

211 לחלוקה:

שומרון נפלה בידי סרגון מלך אשור.