מראות זוועה בעקרון
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מראות זוועה בעקרון

מראות זוועה בעקרון

באר שבע.

מפי אחד הפליטים מעקרון נודע על מעשי זוועה שהתרחשו בעיר לכשהוחזר אליה פדי מלכה המודח שהיה שבוי בידי חזקיהו.

 

לפי פקודת סנחריב לאחר הניצחון באלתקה נאסרו חמש מאות נכבדי העיר, הוקעו על פי השיטה האשורית על עמודים והעמודים עם גוויותיהם הוצבו סביב סביב לעיר. לעיני תושבי העיר והאיכרים אשר סביב, אכלו עופות טורפים מבשר המוקעים. אף על פי שלא נותרו עוד מהם אלא השלדים, לא נתן פדי להוריד אותם.