סדום ועמורה הושמדו
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

סדום ועמורה הושמדו

במטר אש וגופרית ובגלי ים המלח

סדום ועמורה הושמדו

חברון, י"א בניסן - בהתמוטטות איומה ופתאומית שקע אתמול אזור סדום כולו על עריו ושדותיו ותושביו. המים מים-המלח שבצפון לאזור פרצו ושטפו את כל השטח שהתמוטט. האסון לווה התפרצויות אש וגופרית מהארץ ומהשמים. למרות מי הים המכסים את האזור עדיין העשן מכסה את עין כל וריח שריפה וגופרית מחניק את הנשימה עשרות פרסאות סביב. עדין אין כל אפשרות להתקרב למקום האסון האיום.

 

אתמול עם זריחת השמש נזעזעה לפתע הארץ כולה זעזוע אשר אף הזקנים שבדור אינם זוכרים כמוהו. תחילה חשבו שרעידת אדמה היא זאת, אך בדרומה של הארץ הוברר מיד שלא כן הוא, כי אם אסון טבע בלתי טבעי שירד על עמק השידים, הוא חבל סדום דרומית מים המלח.

 

 

והנה התיאורים הראשונים אשר נתקבלו מפי עדי ראייה מהשטח הקרוב ביותר הוא אלוני ממרא אשר על הגבעה המזרחית של חברון:

רעש עצום שלא נשמע עוד כמוהו זעזע את כל תושבי העיר. לאחר התדהמה הראשונה המלווה צווחות מחרידות מכל עבר הופנו כל הראשים מזרחה. בעוד שהשמש בוקעת אדומה כדם מאחורי הרי הארנון נתגלה מראה זוועה מצד דרום מזרח, הוא עמק השידים, כאן ניטשטשו גבולות בין שמים וארץ. הכל היה מלא אש ועשן, ואי אפשר היה להבחין אם עולים הם מהעמק השמיימה או ניתכים מן השמים ארצה. לרגעים נדמה היה כאילו השמש היא זו שעלתה מאחורי ההרים במזרח, נשברה וניתכה חתיכות חתיכות ארצה. בבירור נראו מבעד לעשן השחור גושי גופרית בוערת נופלים לעמק, מתפוצצים ברעש מחריד ועולים בלהבות עד לב השמים. אור וחושך באו חליפות בזה אחר זה, שכן עמודי עשן התפשטו וכיסו את עין השמים.

 

בשעת הצהרים שככה האש בעמק ורק קיטור סמיך וריח גופרית חריף נישאו עד למרחקים. בשעות אחר הצהרים, בשעה שדברים אלה נכתבים, נראים מי ים המלח, כשהם פורצים דרומה לתוך העמק אשר שכבת העשן הכבדה מעליו מתאבכת ומיתמרת.

 

הרושם המחריד

אין לתאר את הנעשה בין האנשים אשר בסביבה. מאז הבוקר מלאים כל הדרכים המונים הבורחים מערבה מאימת ההפיכה. אין איש יודע בדיוק מה ארע, אך ללא מחשבות רבות הם נסים מי ברכב מי בחמור. יש שמפחדים להסב פניהם אחורנית. נשים רצות כמטורפות כשתרפים בידיהן וילדים על גביהן. אי אפשר לעצור בהן.

 

זקני חברון מנסים מאז הבוקר להתקרב אל אברם (זה מקרוב שינה את שמו לאברהם) העברי, המכובד פה מכל, אך אליעזר עבדו ושרה אשתו אינם נותנים לאיש לגשת אליו. לפי עדויות רבות היה הוא הראשון שראה ממרומי ההר את המתרחש. הראשונים אשר הגיעו לפסגה מספרים כי עד כמה שלא יהיו תמוהים הדברים, אך מוכנים הם להישבע, שאברם ישב על סלע ההר שעה ארוכה לפני שפרצה האש למטה, כי לא יתכן שהוא הזקן יספיק לטפס לגבעה ולהגיע לשם לפניהם, הצעירים. אך עובדה היא שהם כבר מצאוהו שם יושב ומניע ראשו אילך ואילך ואינו דובר מילה.

 

ועוד דבר משונה מספרים בעיר: שלשום, ביום שקדם להפיכה, ביקרו שלשה אורחים משונים בביתו של אברהם. שלשה גבוהי קומה, אשר מעולם לא נראו בסביבה. הם עוררו תשומת לב בהופעתם בשעה בלתי שכיחה ביותר להולכי רגל ביום חם כזה. ראו אותם יושבים בצל אוהלו של העברי שעות ארוכות. בשעת לפנות ערב נראו שנים מהם הפונים דרומה מזרחה בכיוון לחבל סדום. מה היה על השלישי אין איש יודע יתכן שהוא נשאר ללון בבית אברהם, אך האיש לא נראה בין המשקיפים לעבר סדום. שרה הביעה רק את דאגתה העמוקה לגורל לוט בן אחי אברהם ובני משפחתו, שהם מתושבי סדום.