בני יצחק לחיי אדמה - או לחיי רועים?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בני יצחק לחיי אדמה - או לחיי רועים?

(ראיון עם עשו ויעקב)

בני יצחק לחיי אדמה - או לחיי רועים?

ההתנגשויות סביב מקורות המים וניסיונותיו של יצחק להיאחז באדמה שוב העלו על הפרק את בעיית שבטי העברים ומקומם בארצנו.

 

אברהם העברי הוא הוא שנטש את חיי הערים הגדולות במרכזי התרבות העולמית אור וחרן, והיה לאבי שבט רועי צאן, לא הראה כל אותות לכך שברצונו להיאחז באדמה, פרט לקניית אחוזת קבר לשרה אשתו.

 

והרי אפילו מקדש לא הקים בשום מקום, כי אם זה היה דרכו: בכל מקום שהגיע לשם עם צאנו הקים מצבה לאלוהיו.

 

פני הדברים שונו במקצת בימינו. יצחק בנו של אברהם, גם אם עדין עתיר עדרים הוא, מנסה לעבור לחיי קבע של איכר. ניסה ואף הצליח לעבד שטחים גדולים בנגב. אך היום כבר זקן האיש ותשוש-כוח ולא הוא שיקבע את גורלו של השבט העברי הזה. משום כך פנינו לשני הבנים הנאבקים על זכות הירושה ושאלנום לאן פניהם מועדות:

 

עשו - איש השדה

- האם כוונתכם לעבור לחיי חקלאות?

 

- כן. אומנם לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי אם גם על הבשר, אך את הבשר יביא האדם מן הציד, ואת לחמו מן האדמה שיש לעבדה בזיעת אפיים.

 

- ואם לא ירשו לכם יושבי הארץ להיאחז בה?

 

- אז נתיישב בה בלי ליטול רשות מהם. לשם מה ניתנו לו ידיים לבן אדם?

 

- האם פירושו של דבר שתזניחו את גידול הצאן?

 

- לא. אך גידול צאן בלבד אינו מקשר את האדם לאדמה, מרגיל אותו לחיי נדוד וגם...

 

- וגם מה?

 

- איך לומר זאת? אני אינני בעל לשון נאה כיעקב אחי, וקשה עלי קצת הדיבור. אך כוונתי לומר, שלהיות רועה זה... זה לא לפי כוחותי.

 

- לא לפי כוחותיך? פירושו של דבר? הרי עבודת אדמה עבודה קשה היא יותר? ושנית: אתה כלל אינך נראה חלש כל כך?

 

- לא. ברוך אלוהי הארץ. להפך אני חזק מדי מכדי לשבת ימים על גבי ימים, לחלל בחליל ולחלום חלומות כשהצאן רועה ואינו זקוק לעזרתי. אני ממש חולה כשאינני יכול לפעול בידי.

 

- ומה תעשה אם לאחר תום המלחמה במצרים יתפנו כוחותיו של מלך גרר ומלכי ההיקסוס האחרים ויגרשו אותך מעל פני האדמה?

 

- אז אפנה ואלך לי אל ההרים האדומים אשר במזרח, שם חיות טרף ושם יעלים בסלעים. אמצא שמחתי ומחייתי בציד.

 

- ותשאיר את הכל פה בידי יעקב?

 

- כן. את הכל. את הכבשים שאינני סובל אותם בגלל רכותם ואת הבכורה גם יחד.

 

- שונא אתה את יעקב?

 

- כן, ודאי שאני שונא אותו.

 

יעקב - איש הבאר

- מה לפי דעתך גרם לסכסוך עם מלך גרר?

 

- אני חושב שהתעלה הזאת אשר עשו אחי החל לחפור עוררה את חמתם של הגרריים.

 

- האם אין אתה מרוצה מתעלה זו?

 

- התעלה דרושה לאחי עשו כדי להשקות את השדות. בשביל הצאן איך צורך בתעלות. דיינו בבארות.

 

- האם אין אתה מסכים לשאיפתו של יצחק להיאחז בארץ?

 

- כן ולא. יש דרכים שונות להיאחז בארץ. לפי שעה חלשים אנו מדי. נוסף לזאת, יתכן שבהיותנו רועים-נודדים נצליח יותר לקיים את ההבטחה שהובטח לאבינו אברהם לרשת את הארץ הזאת.

 

- ? ?

 

- נעבור ונכיר את הארץ על כל מרחביה. נציב מצבה פה, מצבה שם.

 

- היודע אתה שעשו מאשים אותך ואת כל הרועים ברכרוכיות ובחולמניות?

 

- ידעתי. אך עדיין, איני בטוח אם אין חלומות שמידת האמת שבהם גדולה יותר ממידת האמת שעשו קורא "מציאות". מכל מקום, כל עוד אני נודד במקלי ובתרמיל הרועים שלי נפשי מתגעגעת ואלוהים שולח את מלאכיו אלי. אדם הרכון יום תמים על המחרשה, מפרך את עצמותיו, נעשה חלק מהאדמה והוא עצמו נעשה קשה כאבן. האם שכחת את מעשה קין והבל? האם לא הפך קין לרוצח? והרי קין עובד אדמה היה. קין פירושו יוצר כידוע. ומה יצר בסופו של דבר? שפך דם.

 

- פירושו של דבר שאתה רוצה להידמות להבל?

 

- לא. הבל היה צדיק אומנם, אבל היה תמים. אני שכבר ידעתי מה היה בסופו אדע גם להיות גם רועה צדיק מבלי להיות תמים עוד...

 

- אם כן במה יהי כוחך?

 

- אלוהי אברהם אבי אבי יהיה בעזרי...

 

- ואלוהי יצחק?

 

- יצחק אבי - יאריכו ימין - לקה בעיניו לצערי הרב. הוא קצר ראי ואין הוא רואה אלא מה שקרוב מאוד לחושים. אני עוצם עיני ורואה ברוחי למרחקים. יצחק אבי אינו מבחין עוד אלא במה שעולה בריח אפו ובמה שהוא ממשש בידיו, אבל לא כל מה שאומר חוש הריח או חוש המישוש הוא אמת. אפשר לרמות את חוש המישוש בקלות. ישנם פירות גלויים לעין וישנם פירות חבויים עמוק עמוק.

 

- ואיך אתה מסביר את אהבת רבקה אמך אליך?

 

- רבקה אמי באה ממרחקים והיא גם רואה למרחקים.

 

- האם שונא אתה לעשו.

 

- לא. אני מרחם עליו...

 

- אולי תורשה לי שאלה משפחתית במקצת: משום מה נושא עשו כבר אישה שניה ואתה טרם נשאת אישה?

 

יעקב חייך חיוך סודי וענה:

 

- ודאי שמעת מה ענה אברהם אבי אבי ליצחק אבי כשנשאל על ידו בלכתך לעקידה: איה השה לעולה?

 

הוא ענה: אלוהים יראה לו השה לעולה...