נפתח מו"מ יצחק-אבימלך להסדר בעיית המים בנגב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

נפתח מו"מ יצחק-אבימלך להסדר בעיית המים בנגב

נציגי הצדדים נתכנסו באווירה ידידותית

נפתח מו"מ יצחק-אבימלך להסדר בעיית המים בנגב

באר שבע, ד' בחשוון - הישיבה הראשונה במו"מ שתכליתו לשים קץ לתגרות הדמים הנטושות מזה שבועיים באזור נחל גרר, נפתחה כאן לפנות ערב באווירה ידידותית ביותר.

 

לשם ישוב הסכסוך המוסב על השימוש בבארות ועל ניצול מי הנחל, נתכנסו כאן ראשי שני הצדדים: מצד גרר - המלך אבימלך, ראש הממשלה בגרר אחוזת, וראש הצבא פיכול; ומצד בית יצחק - יצחק בן אברהם ובנו יעקב. כן מצפים כל רגע לבואו של עשו, העומד בראש הכוחות של שבט יצחק.

 

 

שלושת נימוקי יצחק

המו"מ נפתח בדברי יצחק, שברך את האורחים בברכות שמים וארץ וברכות אלוהי אברהם אביו, אשר כידוע היה בעל בריתו של אבימלך קודמו של מלך גרר הנוכחי.

 

בהמשך עמד יצחק על כוונות השלום והאחווה אשר לו ולשבטו, אשר לא ככובשים ירדו על הארץ, כי אם כרועי צאן שלווים. ואם גם החל באחרונה להיאחז באדמה ולזרוע בה, הן קנה קנה את האדמה במיטב הכסף ולא גזולה היא אצלו.

 

אשר לבארות, הרי ראשית עדיין קיים ההסכם אשר נכרת בין אברהם ואבימלך הראשון. שנית, לא עשה יצחק דבר פרט להסרת העפר שסתם את בארות אברהם. שלישית - גם אם יגלו בארות חדשות - האם לא תצמח מהן ברכה לכל תושבי הארץ? "להפרות את הארץ באו עבדיך" - סיים יצחק את נאומו, שהיה בלשון אכדית נמלצת ונאה.

 

אבימלך: "הייתה אי-הבנה"

בתשובתו טען אבימלך שאמנם ראשיתו של הסכסוך נעוצה באי הבנה ומעשה פזיזות של רועי גרר חמי מזג. לאחר שהוברר על פי לוחות המקדש אשר בגרר, שאכן חתום נחתם לפני שמונים שנה  בערך הסכם עם אברהם, וניתן לו זיכיון לקידוח בארות באזור, ניתן צו לרועי גרר לא למנוע בעד רועי יצחק מלגלות שוב את הבארות שנסתמו, אך המצב החמיר כשהוחל בקידוח בארות.

 

אחוזת: סלע המחלוקת - התעלה

בהמשך הדיונים העלה אחוזת כסלע מחלוקת עיקרי את דבר התעלה אשר אנשי יצחק חופרים בנחל. "מאימתי" זה - שאל ראש העיר גרר - חופרים באר בתוך נחל? אין זה כי אם ניסיון להטות את זרם נחל גרר לברכת מים אשר נחפרה בבאר שקוראים לה היום "עשק" (אצלכם הוא עסק - אמר אחוזת - אך אצלנו זה עשק, גזל). לדבר זה אין אנשי גרר יכולים להסכים שכן מי הנחל יתמעטו על ידי כך.

 

יעקב בן יצחק ניסה להכחיש כוונה זו, אך לא הצליח להסביר את עובדת החפירה בתוך הנחל. מכל מקום הראה יעקב נכונות להגיע בנקודה זו לידי הסכם.

 

לקראת הסכם של פשרה

בנקודה זו הופסקו השיחות כשבאופק מסתמן הסכם פשרה על יסודות אלה:

* בארות אברהם חוזרות ללא תנאי לידי יצחק, וגרר תשלם פיצויים לכל הנזקים אשר נגרמו בעת התגרות על בארות אלה.

 

* יופסק הקידוח בתוך הנחל.

 

* אשר לבארות שנחפרו בסביבות גרר, באר שטנה ובאר עשק, הרי הבעלות עליהן תהיה ליצחק, אך רועי גרר רשאים יהיו להשתמש בהן.

 

הניסוח הסופי וטכס האלה והברית יתקיימו מחר (היום) בשעות הבוקר.