"התעלה תמעט את מי גרר"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"התעלה תמעט את מי גרר"

אחוזת מנמק התנגדות ממשלתו להמשך החפירה:

"התעלה תמעט את מי גרר"

גרר - הגדרת עמדתה של ממשלת גרר בבעיית המים והתעלות, השנויה במחלוקת, ניתנה כאן מפי ראש הממשלה אחוזת, ערב צאתו לבאר-שבע.

 

אם כי רמז ראש הממשלה לנכונותו להתפשר עם בית יצחק בשאלת הבארות, הרי הדגיש כי בשאלת התעלה לא ייתכנו מצד גרר כל ויתורים שהם. הוא אמר כי מעולם לא התנגד אבימלך מלכו להחזרת הבארות של אברהם ליורשיו החוקיים.

 

כן רמז, כי אפשר לבוא לידי הסכם על חפירת בארות חדשות. אולם המעשה אשר עושים עבדי יצחק בנחל גרר, היא ללא תקדים בארץ, ויתכן - לדעתו - שהיא מסורת בידי בית אברהם מארץ הפרת. אכן, אמר, חופרים אנשי יצחק בורות גדולים, ומחברים אותם בתעלות אל נחל גרר: כדי לאגור את מימי הנחל לימי הקיץ, להשקות  בהם את שדותיו של יצחק. דבר זה בלי ספק יגזול ממימי הנחל שממילא אינם שופעים כל כך כמי הירדן למשל - וישחית את העיר גרר ושדותיה. "לדבר זה לא נסכים לעולם" סיים אחוזת.