מכל כנפות הארץ
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מכל כנפות הארץ

מכל כנפות הארץ

 הגיע מטען עצים מאוגרית

יפו.

אנייה צידונית גדולה טעונה עצים מארזי הלבנון עגנה כאן. רק חלק קטן ביותר מן המטען כולו מיועד למצרים. שם יקבלו הצידונים תמורתו תבואה ממחסני צפנת, שכן גם בצפון ניכרים אותות הרעב.

 

כדאי לציין שעבודת הפירוק בנמל שהופרה בזמן האחרון מאז הובאו העברים מכרתים, שהם מאומנים בעבודה זו.

 

בשל חוסר ארגון - מתים ברעב ...

גזר.

ברובע החתי שבעיר נמצאה משפחה שלמה בת שתים עשרה נפש נטולת חיים או במצב של גסיסה מרעב. זה כבר מקרה שלישי בעיר. לפני שבועיים נמצאו ברחוב הראשי שני ילדים נפוחי-רעב.

 

תושבי העיר מתמרמרים על השלטון העירוני. רבים דורשים שאספקת האוכל לא תהיה עניין של כל משפחה ומשפחה לחוד, שכן ישנן ,משפחות שאין לאל ידן לשגר את בניהם למצרים וודאי לא לקנות אוכל בשוק השחור מידי מבריחים. התביעה היא שהבאת המזון וחלוקתו תאורגן על ידי העירייה.

 

חיות טורפות בסביבות דותן

דותן.

יום אימים היה אתמול בשדות דותן. שלושה אריות פרצו בעדר וטרפו כעשרים צאן. הרועים המופתעים ברחו כל עוד נפשם בם. בסביבות אלה נדירות מאוד חיות הטרף. מסתבר שהאריות הגיעו למקום זה מגאון הירדן. הרעב הכבד אשר ירד על הארץ פגע כנראה לא רק באוכלי הצומח. בעקיפין נפגעים גם אוכלי בשר...

 

בעלי העדרים אשר בסביבה החליטו לארגן שמירה מעולה ולשים מארבים.