הפענחיזם מתפשט והולך –
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הפענחיזם מתפשט והולך –

שיטה חדשה בפתרון חלומות

הפענחיזם מתפשט והולך –

 כי יחלום אדם חלום והנה מגישים לו לחם לבן...

סימן טוב הוא: צפויים לו מאורעות משמחי לב.

רואה חתול גדול...

סימן טוב הוא: פירושו יבול גדול.

הוא קופץ לתוך נהר...

סימן טוב הוא: ייטהר מכל רע.

רואה את עצמו במראה...

סימן רע הוא: פירושו אישה שניה.

כואבת הצלע...

סימן רע הוא: נוטלים ממנו משהו.

רואה ציפור במוקש...

סימן רע הוא: לוקחים את רכושו.

מביט לתוך בור עמוק...

סימן רע הוא: סופו בבית הסוהר.

מתוך ספר החלומות המצרי

 

 

קיום נבואתו של צפנת-פענח בעניין קביעת מספר שנות השפע יש בו משום ניצחון מזהיר לא רק בשביל המושל כי אם גם בשביל שיטתו בפתרון חלומות - שיטת הפענוח".

 

כזכור, פתר צפנת-פענח שני חלומות משונים אשר חלם פרעה לפני כשמונה שנים, אחרי שחרטומי מצרים וחכמיה נכשלו לחלוטין במאמציהם למצוא פתרון לפי ספרי החלומות לשיטותיהם.

 

לא עיין בשום ספר

כפי שנתברר עתה, הגיש למלך פתרון נכון ומדויק - דבר העשוי להוריד מעל הפרק את כל השיטות הישנות, אשר בין כה נפסלות והולכות מאז עלייתו לשלטון של צפנת.

 

אך המעניין ביותר בכל הפרשה הזאת הוא שצפנת-פענח הצליח לרדת לעומק פירושו של חלום פרעה ("חלום אחד הוא" הסביר הפותר בשעתו) בלי עזרת הספרים. כי זה הדבר ואשר מצא חן בעיני פרעה, שאך שבועות מספר, לפני כן הביע את מורת-רוחו על אשר יועציו וחרטומיו תלויים כל כך ברשימות ושיטות וכללים.

 

"לו הוצאתי מידם את הדברים הרשומים שחור ואדום על גבי לבן", אמר המלך ברוגזו, "כי אז היו יועצי חסרי-אונים לייעץ לי עצה כלשהי! איה חכמתם ותבונתם של 'חכמים' ו'נבונים' לאה?!"

 

הפתרון מלווה עצה טובה

בא העברי ועשה מה שעשה. ופרעה הבחין - אם לפי הופעתו הכללית של הצעיר, אם לפי גישתו לעניין, ואם לפי הצעתו הנבונה בנוגע לצעדים מעשיים למניעת האסון - שעומד לפניו איש רציני וחכם-לב (ולא רק חכם לפי התואר הרשמי), והוא נתן בו את אמונו המלא באשר מינה אותו למושל על כל ארץ מצרים.