יסתמו פיות אנטי-שמיים!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

יסתמו פיות אנטי-שמיים!

פוטי - פרע כהן און:

און, (סוכנות-הידיעות הפרעונית)

יסתמו פיות אנטי-שמיים!

 מצרים ניצלת מסכנה גדולה - הודיע הכהן הגדול של רע אל השמש, בנאומו היום במקדש רע, למאות הכוהנים ולכל המורים והתלמידים של בית הספר הגבוה באון. בין היתר אמר:

 

"זה שנים שכוהני העיר תבי מסיתים בסתר ובגלוי נגד המשנה-למלך, צפנת פענח - יהי האל רע עמו ויחי לנצח. בטענת הבל שצפנת פענח הוא ממוצא עברי, ומכאן מבני שם, ניסו כוהני תבי להבאיש את ריחו של האיש אשר הציל את מצרים מקלון מוות ברעב. אפשר להבין ללבותיהם של כוהני תבי וחרטומיה אשר לא הצליחו לפתור לא את חלומות פרעה - חיים, עושר, בריאות לו - ולא את הבעיות הכלכליות של מצרים. אבל אין זו עדין סיבה מספקת לעורר את שנאת בני מצרים, בני חם, נגד כל בני שם באשר הם בני שם, ובאשר הם שלטו לפני חצי יובל שנים יחד עם ההיקסוסים בארצנו.


עתה בא המעשה הגדול אשר עשה צפנת פענח והוכיח לעיני כל שמושל זה, אף כי ממוצא עברי הוא דואג לביטחונה של מולדתנו, יותר מכוהני תבי הרדומים ואין הוא נרתע לאסור אף בנים של אחת המשפחות העבריות המכובדות ביותר באם הוברר שהם מרגלים לטובת אויב מצרים.


אכן לא טוב הוא בעיני אלוהינו רע להטיל אשמות שווא ושנאת שווא כל אשר חי במצרים, והוא נאמן לרע אל השמש הברוכה שלנו, אחינו הוא. ומלכנו הגדול הורוס-קה-נכט, מרי-מאאת, למותי קה-אמנסרט-אא-פתי, הורנוב, נפר-רנ-פוט, סנק-אבו, סותן-ביתי, אא-כפר-קא-רע, ש-רה תותמוס - חיים, עושר, בריאות לו - לא ישים לב לכוהני החושך של תבי הרוצים לסכסך.


פרעה תותמוס יחי לנצח, ומשביענו, יד ימינו של פרעה, צפנת פענח, יחי לעולם!"


נאומו זה של פוטי-פרע כהן און נחשב כאן כחריף ביותר, רואים בו ביטוי להתחרות הגוברת והולכת בין מרכז המידע והאמונה העתיק באון ובין תבי שהייתה לעיר בירה ולגדולה בערים מאז התחייה הלאומית שעם גירוש ההיקסוס ועליית השושלת השמונה עשרה לשלטון.

 

כאן מזכירים גם שפוטי-פרע הוא חותנו של צפנת פענח אשר נשא את אסנת בת הכהן לאישה.