"העברים אשמים ברעב!"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"העברים אשמים ברעב!"

כותב העיתון האנטישמי "חם"

תבי, (מיוחד ל"דברי הימים-).

"העברים אשמים ברעב!"

 הירחון של כוהני אמון רע, "חם"', הידוע בקיצוניותו, פרסם מאמר בלי חתימה ובו מואשמים העברים במכת הרעב שבאה על ארץ מצרים.

 

אמנם אין העיתון מעיז להגיד זאת בגלוי אך בין השורות נרמז שצפנת פענח - שעברי הוא ואין איש יודע בדיוק לאיזה אל הוא מקריב, כי איש לא ראהו עוד במקדש מצרי - הוא אשר בקסמיו הביא את הרעב על מצרים כדי שיוכל להשתלט על הארץ כ"מושיעה".

 

המאמר עורר רוגז רב, שכן כל עם הארץ מכיר תודה לצפנת פענח ומשבח את חכמתו ותוכניתו הכלכלית, אשר הצילה את עם מצרים מחרפת רעב.

 

יש אומרים שמאחורי העיתון הזה המתקיף בלי חשך את כל בני שם, עומדים אצילי מצרים אשר נושלו מאחוזותיהם על ידי המשטר החדש, שכמוהו כהלאמה מלאה של האדמות והרכוש.

 

כאן תמהים על כך, שפרסום המאמר לא נאסר, שכן פוגע הוא בכבודו ובניסיונותיו של אדם האהוב על פרעה.