בני ישראל - אויבי מצרים!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בני ישראל - אויבי מצרים!

צאצאי ישמעאל מסיתים:

אוואריס (חוילה), כ' בניסן
(שרותי- המודיעין הישמעאליים).

בני ישראל - אויבי מצרים!

 האשמה כללית על שבט "בני ישראל" שהם אויביה המושבעים של מצרים, הובאה היום על- ידי ראש שבט ישמעאלי.

 

לאחר שנודע על מאסר בני יעקב, פרסם ראש השבט הישמעאלי הזה, משק בן קדר בן ישמעאל, גילוי-דעת שבו נאמר:

 

סוף סוף נוכחו שליטי מצרים לדעת מיהו אותו שבט עברי המתייחס על יצחק בן אברהם. היום ברור הדבר שאנו טוענים אותו עשרות בשנים: שבט זה של עברים הקרויים היום בני ישראל על שם יעקב הוא ישראל, הוא אויב מצרים.

 

גילוי ראשון של שנאה זו היה בגירוש האכזרי אשר גורשה הגר המצרית אמו של סבי ישמעאל, על ידי אברהם ושרי, כדי להוריש את כל הזכויות ליצחק.

 

עתה כנראה שבני בניו של יצחק ובניו של יעקב, גוזל הבכורה, אינם מסתפקים עוד בגירוש בני עשו ובני ישמעאל מארץ כנען: עיניהם גם לשלטון על ארץ מצרים.

 

אנו בני ישמעאל, שמצד האם מצרים אנו, מביעים בזאת את נאמנותנו לשושלת תבי המפוארת, וניתן יד לסיכול כל מזימות העברים מבני יעקב. יחי צפנת פענח!

 

שנאה מסורתית

סופרנו מוסיף:

שבט ישמעאל מורכב משתים עשרה משפחות של שנים עשר בני ישמעאל בן אברהם העברי. קדר אביו של משק הוא הבן השני. בנו הבכור של ישמעאל היה נביות, שבא ביחסי חיתון עם עשו בן יצחק.

 

שבט ישמעאל שוכן בחבל המדברי אשר צפונית-מזרחית למצרים, החל מחוילה היא אוואריס ועד לגבול הר שעיר, שהיא נחלת בני עשו. מדבר זה ידוע גם בשם מדבר שור. שבט זה נדחה מהארץ לאחר הולדתו של יצחק. הוא נוטר כמובן, טינה לבית יצחק. מכאן גם בריתו עם בית עשו. מזמן לזמן פורצות גם תגרות בין שני שבטים אלה, אך מדי פעם כשהמדובר הוא בבית יעקב מתאחדים שני היריבים. עתה כפי שאנו רואים מנסה שבט ישמעאל להסית גם את מצרים נגד בית יעקב.