המשטרה ידעה מראש!
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

המשטרה ידעה מראש!

תבי, (מאת סופרנו)

המשטרה ידעה מראש!

 פעולתה המזהירה של משטרת מוף עוררה שביעות-רצון רבה.

 

תותמוס עצמו נמצא כידוע בשעה זו הרחק מהארץ, במסע-הניצחון שלו בנהריים. מועצת השרים בתבי התכנסה מיד והחליטה להעניק אות-כבוד נוסף לצפנת פענח אשר נתגלה לא רק כשר-אספקה מצליח, כי אם גם כאיש ביטחון מופלא.

 

בין כוהני תבי עורר הדבר קנאה, הם רואים בזה מעשה-הצלחה נוסף לכוח הקסמים והניחוש של העבד הזר הזה שעלה לגדולה באורח כה מפתיע. לעומת זאת נמסר, כי חוגי המשטרה לא הופתעו כלל. זה שנה שלמה שצפנת פענח פרש רשת לרגלי הריגול של אויבי הארץ. שמותיהם של המרגלים היו בידי כל משמרות הגבול. אך בחכמתו הרבה ציווה צפנת לתת להם להיכנס למצרים ורק הגביל את תחומי תנועתם. עתה מבינים מדוע קבע השר המשביר את מוף כעיר היחידה שבה רשאים בני חוץ-לארץ לקנות תבואה. הוא רצה לאתר את חוג פעולתם של המרגלים ולמנוע את פיזורם בארץ הגדולה.

 

כאן תמהים מנין הייתה לצפנת הרשימה המדויקת של המרגלים. רואים בכך אות לקיומה של רשת ריגול נגדית מסונפת. כן נסתייע ודאי המושל במוצאו העברי לרכוש לו בעלי ברית בין העברים הרבים אשר בכנען.