צפנת פענח חוקר את הנאשמים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

צפנת פענח חוקר את הנאשמים

מוף, מקדש המשפט (סוכנות הידיעות הפרעונית)

צפנת פענח חוקר את הנאשמים

 בני יעקב הובאו כאן היום לחקירה ראשונה, שנמשכה שעות ארוכות. את חקירת האחים, הנאשמים בריגול לטובת ברית היקסוסית-עברית-ארמית נגד מצרים, ניהל צפנת פענח בכבודו ובעצמו, מעשה נדיר ביותר.

 

דבר כזה לא ארע אלא לפני שנתיים כאשר נתגלה אצל אחד מאצילי צוען מחסן-בר עצום טמון עמוק באדמה. היה זה המשפט הגדול ביותר על העלמת מזון בניגוד לחוק על הפיקוח. צפנת פענח דן את הנאשם למיתה, והטיל אימה על האחרים. העם הריע לכבוד המשביר הגדול.

 

גם הפעם נהרו המונים לחזות בפני החשודים בריגול. תחילה חשבו שהמשפט יתנהל בדלתיים סגורות, אך צפנת פענח דרש לפתוח את כל השערים.

 

אף על פי שצפנת, שהוא ממוצא עברי כידוע, שומע עברית, התנהלה החקירה בלשון מצריים בעזרת מליץ-מתורגמן, ופעם נוספת נזדמן להם לכוהנים הרבים ולסופרים ליהנות מיפי לשונו המצרית של צפנת העברי.

 

ידע את סדר הבכורה

האסירים, כולם מגודלי זקן אך לבושי פאר, כותנות צבעוניות מפוספסות, התנהגו בדרך כלל בשקט גמור פרט לאחד מהם, שמעון, אשר ארבעה שומרים הועמדו עליו פן יתפרץ. רושם עז עשה גם יהודה, אשר רעמת שעותיו בראשו וזקנו שיוו לו מראה של אריה, אך התנהגותו ודיבורו היו שקטים ונאים.

 

באיחור מה הובאו שני האסירים דן וגד.

 

החקירה החלה בהקראת שמות האסירים, הסופר אשר ישב לרגלי צפנת פענח קרא את השמות לפי סדר הבכורה, דבר שהכה את האחים בתימהון. אחד מהם, מהצעירים החצופים יותר, העיז לומר:

 

"כמוך כפרעה אדוננו, אך עד שאתה מאשים את עבדיך בריגול עינינו רואות כי עיניך הן המשוטטות בכל תבל ואף את סדר הבכורה שבבית אבינו יעקב ידעת".

 

גביע קסמים

המושל הצביע על הגביע שעמד לימינו, לא אמר דבר ורק רמז למתורגמן. הלה הסביר לאסירים שצפנת פענח הוא מגדולי הקוסמים שבכל הדורות, ובגביע הזה יראה את הכל.

 

האחים החלו מתלחשים ביניהם בהתרגשות רבה. לאוזני המתורגמן - כפי שמהר למסור במצרית לצפנת - הגיעו דבריו של אחד האחים שיעץ לשאול מפי המושל המצרי אם יש ביכולתו לראות בגביע את מקום הימצאו של אחיהם יוסף. אך יהודה - כנראה הנבון מכולם, התנגד בתוקף, באומרו שזה יאלץ אותם להודות באשמתם, דבר העלול להבאיש את ריחם עוד יותר.

 

אחר כך הוקרא כתב האשמה לפיו נאשמו עשרת האנשים בריגול לטובת אויבי מצרים ההיקסוסים, השואפים לחזור ולהשתלט עליה לאחר שגורשו מתוכה. כהוכחה לכך הובאה התנהגותם המשונה בבואם לארץ, כניסתם דרך שערים שונים וכיו"ב. הנאשמים נתבקשו למסור פרטים על בית יעקב. המושל התעניין באופן מיוחד באבי המשפחה, שאל לגילו ולמצב בריאותו.

 

תעלומת האח הצעיר

כאשר נודע לו מפי ראובן (הבכור) על האח הצעיר בנימין אשר נותר עם אביו, הביע צפנת את החשד, שמא אין הדבר נכון, ואח זה הצליח להתחמק מעיני משטרת מצרים וימשיך במעשי הריגול.

 

החלטת צפנת

לאחר התייעצות קצרה עם הכוהנים אשר על ידו, הודיע צפנת שלפי שעה ייעצרו כל האחים לתקופה של שלשה ימים, עד לבירורים נוספים. אם לא תמצאנה בינתיים הוכחות מכריעות נגדם, ישוחררו תשעה מהם. עליהם יהיה לחזור לארצם ולהביא משם את אחיהם הצעיר שלדבריהם נותר בבית. ורק לאחר שכל האחים יתייצבו לפניו, הוא יאמין לדבריהם. ליתר ביטחון יישאר האחד והוא כנראה המסוכן מכולם, שמעון, כבן ערובה עד שובם.

 

צפנת ציווה מיד להפריד את שמעון משער האחים. הוא נכבל בכבלים והוצא למקום מאסר אחר. תשעת האחים בני יעקב הושמו באחד החדרים שבארמון תחת משמר לתקופה של שלושה ימים.