בני יעקב נאסרו במצרים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

בני יעקב נאסרו במצרים

שליט ממוצא עברי מאשים עברים בריגול:

מוף, כ' בניסן (סוכנות הידיעות הפרעונית) -

בני יעקב נאסרו במצרים

 עשרת בני יעקב בן יצחק העברי מארץ כנען נאסרו כאן לפי פקודתו האישית של צפנת פענח המושל הגדול, משנה לפרעה תותמוס הראשון. העצורים נאשמים בריגול לטובת הכוחות ההיקסוסיים והחביריים, הרוצים לשוב ולכבוש את מצרים לאחר שגורשו ממנה לפני יובל שנים. לדברי בני יעקב הם ירדו למצרים לקנות תבואה, מחמת הרעב בכנען. שמעון בן יעקב הובדל מאחיו כמסוכן בכולם.

 

בהודעה רשמית מטעם הארמון של צפנת פענח נאמר, כי הודות לערנותה של משטרת מוף חוסלה כנופיית מרגלים עברים שחדרה למצרים באמתלה של קניית מצרכי מזון מהאסמים המצריים אשר בפיקוח צפנת פענח. המרגלים ניסו להערים על השלטונות המצריים בהיכנסם לעיר בנפרד, איש איש דרך שער אחר. בחקירה הראשונה הם מסרו הודעות סותרות זו את זו ולא ידעו להסביר משום מה לא נכנסו יחד ומשום מה התפזרו בכל רחבי העיר.

 

עדים רבים מעידים כי ראו אותם משוטטים סביב לארמונות שונים וגם בקרבת מקדשים.

 

יהודה בן יעקב נאסר ברחוב הזונות. אחת הזונות אף הופיעה במשטרה והעידה שהוא חקר אותה ארוכות על מחנות העבודה של עבדים עבריים.

 

פרט לשמעון לא התנגדו המרגלים למאסרם. שמעון נכבל לאחר תגרה קצרה, בה נפצע קשה אחד השוטרים. אלמלא פקודתו המפורשת של צפנת פענח לא לנגוע בגופו, ודאי היו הורגים אותו במקום. אין ספק שהשליט הנבון (אגב: גם הוא ממוצא עברי) מקווה להוציא מפי האסירים ידיעות בעלות חשיבות מדינית.