אומרים ש...
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

אומרים ש...

אומרים ש...

 אסנת

אסנת אשתו של צפנת פענח המשנה למלך אינה כלל בתו האמיתית של פוטי פרע כהן און, כי אם בתו המאומצת. אביה האמיתי הוא שכם בן חמור ואמה דינה בת יעקב. בני יעקב התנגדו לכך שבת זו שנולדה ממעשה אונס תגדל כבתם והם מכרוה בעודה תינוקת לפוטי-פרע כהן און, שעשה אותה שעה באיזו שליחות בארץ.

 

כתונת הפסים

כתונת הפסים של יוסף בן יעקב אשר הובאה כשהיא קרועה ומלוכלכת בדם, שמורה עדין בידי האב הישיש שלא שוכנע לגמרי שאכן טרף טורף בנו. אילו היו בידינו אמצעים לבדיקת כתמי הדם, מי יודע אם אי אפשר היה לקבוע אם אמנם דם יוסף הוא או דם בעל-חי.

 

תמר

תמר כלתו של יהודה בן יעקב הרתה לזנונים, שהרי אלמנה היא משני בעליה ער ואונן, בני יהודה, ועתה היא מחכה עד כי יגדל היבם שלה, שילה, בנו הקטן של יהודה. עמדו כבר להביא את תמר בפני בית דין, אך היא הודיעה שבידיה החותמת והפתילים של האיש אשר הרתה לו, אלא שאיש זה אינו בארץ בשעה זו וכשיחזור תודיע למי החותמת ולמי הפתילים. הולכי רכיל בתמנה נשבעים שהכירו את החותמת של... יהודה.