ארמון נקמד
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

ארמון נקמד

הספרייה האוגריתית המלכותית

הופיעו ונמצאים לעיון:

ארמון נקמד

עלילת דנאל ואקהת, עלילת כרת,

שיר האלים הנעימים והיפים, תפילות לנישואיה של נכל,

והיצירה השירית הכבירה

 

עלילת בעל

 

תיאור נקמתה של האלה ענת המכה את מות מכה נוראה.

תיאור תחייתו של בעל כניעת מות.

 

  

ענת