שלום בינלאומי – לאורך ימים?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

שלום בינלאומי – לאורך ימים?

קטעים מנוסח החוזה בן חת ומצרים

שלום בינלאומי – לאורך ימים?

הצו שנעשה על ידי השליט הגדול של החיתים, חתושיליש רב העצמה, ורעמסס, המלך הגדול של המצרים, רב העצמה הנה בימים עברו לחם מובטליש השליט הגדול של החתי, ברעמסס המלך הגדול של המצרים. אולם מעתה ואילך, החל מן היום הזה, ייוודע נא בכל הארץ כי חתושיליש, השליט הגדול של החתים, המצווה לקיים ולאשר את הצו שיצא מפי רע ומפי סותח, מארץ מצרים ומארץ החתים, למנוע כל חזרה על מעשי-האיבה שביניהם מעתה ועד עולם.

לעולם לא יפלוש שליט החתים לארץ מצרים

לעולם לא יפלוש רעמסס לארץ החתים

והנה, אם יבוא אויב לארצותיו של רעמסס, אך ישלח ידיעה לשליט החתים לאמור: "בוא אלי עם צבאותיך נגדו"; ושליט החתים יבוא אויב ויכה באויביו

 

אם יבוא אויב לארצותיו של חתושיליש, אך ישלח ידיעה למלך מצרים לאמור "בוא אלי עם צבאותיך נגדו", ומלך מצרים יבוא ויכה באויביו

 

או אם יקומו העבדים אשר בשער ויאמרו לשפוט נגד מושל מצרים (להלן בא הסעיף הרגיל על הדדיות).

 

אם ימלט ויברח אחד מאנשי ארץ מצרים ואם שנים, ואם שלושה ואם יפלו אל שליט החתים הוא ייקח אותם וישלחם חזרה אל רעמסס. והנה, כל האנשים הללו אשר ייתפסו ויישלחו חזרה לרעמסס, לא תינקט נגדם כל פעולה פלילית ולא יימסרו להורס ולמחריב ביתו, נשיו, או ילדיו, ולא יוצא להורג, ולא תנוקרנה עיניו, ולא תקוצצנה אוזניו, ולא תיעקר לשונו ולא תיגדענה רגליו. לא תינקט כל פעולה פלילית נגדו. (להלן בא הסעיף הרגיל על ההדדיות).

 

המלים הללו, החרותות בלוח-הכסף של ארץ החתים ושל ארץ מצרים, כל מי שלא יקיימן יבואו אלף האלים של החתים ביחד עם אלף האלים של ארץ מצרים ויביאו חורבן על ביתו, על אדמתו ועל עבריו. אבל כל מי שיקיים את הדברים ולא יתעלם מהם, יבואו-נא אלף האלים של החתים ביחד עם אלף האלים של ארץ מצרים ויתנו לו בריאות, ויתנו חיים לו ולביצתו ולאדמתו ולעבדיו.

 

 

לאורך ימים? עיתון כנעני אינו מאמין.

 

  

 

בעיתון המופיע בבית שאן נתפרסמה תמונה זו (והיא לקוחה מתבליט במקדש בית-שאן), בתמונה למעלה מראה שתי החיות (כאילו שתי המעצמות) בחיבוקי אהבה ולמטה הופכת האחת מהן לתן ומתנפלת על בעלת בריתה מאתמול.