הממשלה תדון מחדש על מעמד העברים
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

הממשלה תדון מחדש על מעמד העברים

נוטים להטיל את עבודת-הפרך גם על שבט לוי

און, (סוכנות-הידיעות הפרעונית)

הממשלה תדון מחדש על מעמד העברים

הממשלה המצרית תתכנס בעתיד הקרוב לישיבה מיוחדת כדי לדון בהתפתחות-העניינים האחרונה בקשר למעמדם של העברים במצרים לאחר הריגת המפקח מאי בידי משה. על כך הודיע ראש הממשלה נפר-רנ-פיט, שהוא גם הכהן הגדול של האל פתה.

 

לדברי ראש הממשלה תצטרך ישיבה זו להדחות לזמן מה כיוון שכרגע אין דעתו של רעמסס השני פנויה לטיפול יסודי בבעיית בני ישראל, בגלל שהותה של המשלחת החתית וטכסי החתימה על החוזה לאי-התקפה בין שתי המעצמות. ראש הממשלה הוסיף כי מכמה צדדים הוצעה ההצעה לבטל את הזכויות המיוחדות אשר שבט לוי נהנה מהן, אולם עדיין לא נתקבלה כל החלטה בנידון זה. ראש הממשלה גילה את הדבר בתשובה לשאלתו של כתב העיתון חם-נו-רע, ששאל אם לא הגיעה השעה לבטל את הזכויות הללו. נפר-רנפיט אמר: "ברור כי עובדת מוצאו של משה מבית לוי אינה מקילה על מצבו של שבט זה; אבל עדיין לא הוכח כי משה הרג את המפקח בהסכמתם או בידיעתם של ראשי בית לוי".

 

כתבנו מעיר: שבט לוי הנו כידוע השבט העברי היחידי המשוחרר מעבודות-הכפייה במצרים. בני השבט הזה הנם מוריו של בית ישראל כולו בארץ גושן, ומהם גם כהני האמונה של בית ישראל. לפני כמאה שנה סוכל, כזכור, הניסיון להשליט על מצרים את פולחן האל האחד, "אדון" או "אתון". עם זאת לא ננקטו כל צעדים נגד האמונה באל אחד בקרב העברים. שתי סיבות לכך: ראשית, אין מצרים נוהגת להתערב בענייני אמונותיהם של עמים אחרים; ושנית, - מסורת קדומה בבית פרעה שאלוהי העברים הנו אל קנא העלול להתנקם במי שיפגע לרעה במאמיניו.