מה בפי האם?
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

מה בפי האם?

יוכבד: "דם לוי נוזל בעורקיו"

מה בפי האם?

"אלוהי לוי אבינו, אשר הציל את בני מגזירת היאור, יגן עליו ויצילו גם מחרב פרעה" אמרה לי יוכבד הישישה, אמו של משה, כאשר הצלחתי בתחבולה להיכנס לביתה אמש.

 

בניגוד לבעלה, עמרם בן קהת, אבי משה, שהיה נבוך מאוד לא ניתן להציל מלה מפיו, שמרה יוכבד על קור-רוח וצלילות-דעת, ולא ניכרו כל סימני דאגה בפניה. היא הוסיפה והדגישה בגאווה כי בנה משה הנו בן לוי מצד שני הוריו. היא אמרה: "דם לוי, נוקם חרפת דינה בשכם, נוזל בעורקיו".