"משה נהג בחוסר אחריות" מתריע אבירם בן אליאב
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"משה נהג בחוסר אחריות" מתריע אבירם בן אליאב

קולות בגושן:

"משה נהג בחוסר אחריות" מתריע אבירם בן אליאב

גושן. שני ראשי בתי-אב עבריים בעלי-השפעה פרסמו כאן היום גילוי-דעת בעניין הריגתו של מאי, מפקח במחלקת העבודות הציבוריות. אף כי בשתיהן באים דברי הגינוי, בולטות, למעשה, כמה סתירות ביניהן.

 

"משה נהג בחוסר אחריות. דווקא משום שהוא ממוצא עברי חייב היה להביא בחשבון כי מעשהו ימיט שואה על בני ישראל" הודיע אבירם בן אליאב, מראשי האבות במשפחת ראובן, בגילוי-הדעת שלו. הוא הוסיף שיתכן כי משה עצמו ימלט, אולם המעשה יתנקם בבני ישראל כולם.

 

אמנם, הוא אמר את הדברים האלה לאחר פרסומה של ההודעה הרשמית מארמון פרעה המזהה את משה כהורג המפקח; אולם בניגוד לה עדיין הביע ראש בית-אב עברי אחר, בעל-השפעה אף הוא, את הסברה כי בכל זאת טרם נתברר באופן מוחלט מיהו שהרג את מאי. את הסברה הזאת, הסותרת אפוא את ההודעה הרשמית, הביע קרח בן יצהר משבט לוי.

 

לעומת זאת הביע אבירם ספק בנקודה אחרת: לדעתו אולי באמת הייתה התרשלות מצד השוטר העברי כרמי. בניגוד לדעתו של אבירם, שהמעשה יביא ללא ספק תוצאות קשות לבני ישראל שבמצרים, הביע קרח רק את החשש לתוצאות מסוג זה ועם זאת גם את התקווה כי לאחר הכל אולי לא ידו של עברי עשתה את "המעשה המגונה הזה".

 

חילוקי-דעות בבית לוי

את גילוי דעתו מסר קרח באספת עם רבתי שהקהיל כאן שלשום, לאחר שקיעת החמה, ואשר השתתפו בה כמעט כל העובדים בפיתום. קרח הביע את צערו העמוק על מעשה ההתנקשות במצרי, אף הסתמך על הקללה אשר קילל יעקב אבינו את שמעון ולוי על מעשה שכם. הוא הוסיף ואמר: "אם יתברר, חס וחלילה, שאכן הייתה יד עברי חסר-אחריות ברצח, הרי יהיה עלינו לנהוג בו ללא רחמים, ולהסגירו לידי שלטונות מצרים, למען ידעו מצרים כי אנו מתנגדים בכל תוקף למעשים מסוג זה. עם זאת הוסיף הבה נקווה כולנו כי המעשה לא יחמיר את מצבם של בני ישראל, וכי פרעה חיים, שפע, בריאות! לא ירצה לנקום בעבדיו הנאמנים את נקמת המצרי שנרצח".

 

נודע לסופרנו כי קרח פנה גם אל אהרן בן עמרם שיופיע באספה הזאת, אולם הלה סרב. סירוב זה עורר שמועות ופירושים רבים ושונים, ואילו הדבר הברור הוא, כי הסירוב מעיד על החרפת היחסים בתוך בית לוי. אכן, זה מכבר נודע כי שררו חילוקי-דעות בתוכו.