זקני ישראל חוששים מפני החמרת הגזרות
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

זקני ישראל חוששים מפני החמרת הגזרות

גושן (סוכנות-הידיעות הפרעונית)

זקני ישראל חוששים מפני החמרת הגזרות

החשש, כי בתגובה על הריגת המפקח מאי יבוא גל חדש של גזירות-עבודה, גובר והולך בקרב זקני בני ישראל כאן.

 

מציינים, שעם סיום המלחמות והקמת השלום על כנו בין חת למצרים יתרכז רעמסס השני במפעלי בנין. כבר היום כורעים בני ישראל תחת נטל עבודת-הפרך, בעוד שפרעה מקים מפעלי-ענק אשר טרם היו כמותם בארץ עשרות פסלים, מקדשים וארמונות. גם אלמלא החמרת העניינים בשל הריגת המפקח מאי, הלך ורע מצבם של העבדים העבריים: מאחר שהמלחמות בכנען דלדלו את האוצר, נדרשת מן העובדים תפוקת-עבודה גדולה יותר, בעוד שהשלטונות מצמצמים את מנות-המזון שלהם. זקני ישראל התייצבו לאחרונה בארמון וביקשו להקל מעל הנטל. טעמם היה כי כוחם הגופני של העובדים נחלש והולך, וכי צמצום מנות-המזון והעלאת הדרישות לתפוקה מוגברת אינם עשויים, בסופו-של-דבר, אלא להוריד את התפוקה. אבל העתרותיהם היו לשווא, ובחוגים העבריים יש המביעים חששות, כי כל תכליתה של עבודת-הפרך אינה אלא להכרית את בני ישראל. על הרקע הזה נראות התוצאות האפשריות של הריגת המפקח המצרי כמסוכנות ביותר.