"הבה נתחכמה לבני ישראל"
לחץ כאן לתצוגת הדפסה

"הבה נתחכמה לבני ישראל"

ראש החרטומים קורא למצרים:

צוען (סוכנות-הידיעות הפרעונית)

"הבה נתחכמה לבני ישראל"

את התקווה כי פרעה "ישים קץ" לעברים שבמצרים הביע כאן היום הנביא הראשי של כל אלי מצרים, סו-נוא-רע, בטכס-תפילה חגיגי שערך כאן לכבוד הקא של המפקח מאי אשר נרצח בגושן.

 

נאום הנביא היה רצוף כולו דברי הסתה חריפה נגד ישראל. "עתה רואה כל מצרים אמר מה מסוכנים הם עברים אלה. הם סובבו בכשפים את בתו של מלכנו חיים, שפע, בריאות! את בינת-ענת. מתוך כוונה מחושבת הם החדירו את משה למען ילמד את כל תורות-הסתר של חרטומי מצרים וידע את כל סודות המלוכה. מי יודע כמה עוד עברים מוסווים מסתתרים בצמרת השלטון והצבא? אין ספק, כי עבדים אלה מקיימים קשרים עם בני חבירו ועם השוסים. המערערים את השלטון המצרי בכנען".

 

הטמיעה אינה פתרון

להלן פנה סו-נוא-רע, אשר עד לפני חצי שנה ישב במרכז הלאומניות המצרית אשר בנוא-אמון, לניתוח מצבם של העברים כיום. ולדרשה מה יש לעשות בהם להביא. הוא אמר:

 

"לא די בכך שאנחנו מעבידים אותם בפרך. כאשר יענו אותם כן ירבו. הם שומרים אמונים לאיזו אלוהות מסתורית ונעלמת משלהם, אינם הולכים בדרכי מצרים, והם מסתודדים ושומרים על לשונם. אין זאת כי הם מתכננים פעולות איבה נגד מצרים. אם יש לחשוש אפילו מפני אנשים מסוגו של משה, אשר כביכול כבר התבולל בקרבנו, כי-אז אין טעם בכל הניסיונות להטמיע את הנטע הזר הזה בקרבנו. זהו נטע זר מסוכן, וגם כפוי טובה. מאי תהי הקא שלו צרורה בצרור אוסיריס הוא קרבן חוצפתם של בני ישראל. אנחנו הצלנו אותם מרעה, נתנו להם חבל-ארץ, אנחנו מרשים להם לשתות ממימי היאור הקדוש ולבנות את ערי פרעה, והנה זוהי התודה אשר לה זכינו".

 

את נאומו-הטפתו סיים הנביא הראשי בקריאה זו:

"מצרים! הנה נתחכמה להם, פן יתווספו על אויבינו".